« Denne helgen var alt for kort», er noe av det som er kommet fram på evalueringsskjema fra tidligere kurs.

Årets kurs for «Unge bønder» utvides i år til å omfatte begge generasjoner. Her blir det nyttig lærdom om Samvirke og andre gode samarbeidspartnere. Hovedfokus i kurset er eierskifte i landbruket med tema som bla. menneskelige aspekter ved eierskifte, juridiske forhold, skattemessige forhold og praktisk gjennomføring av eierskifte.

Velkommen til både de som er på tur inn i næringen og til de som skal overdra/selge gården til neste generasjon.
Kurset arrangeres på Scandic Hotel Bodø- helgen 29.9.-1.10.23.

Velkommen til ei flott helg med både kunnskaps- og nettverksbygging.

Påmeldingsfrist er torsdag 7. september til nordland@bondelaget.no

Har du spørsmål ring Tove H. M. Berg tlf. 96 23 30 31

Invitasjon

Program

Påmeldingsskjema