Nordland Bondelag er representert i Norges Bondelag sitt Representantskapsmøte i Oslo i dag 22. og i morgen 23. mars – fylkesleder Trond Bjørkås og org.sjef Geir Jostein Sandmo. Her drøftes rammer og strategier for årets krav i jordbruksforhandlingene. Til grunn for dette møtet ligger bl.a. innspill fra 32 lokallag i Nordland og fylkesstyrets vedtak som innspill til årets jordbruksforhandlinger. Vår fylkesleder Trond Bjørkås er valgt som medlem i resolusjonskomiteen – der utformes endelig styringsdokument til forhandlingsledelsen i Norges Bondelag.