Administrasjonen i Nordland Bondelag har sommerferie fra uke 27, 3. juli til og med uke 32, 7. august. Dersom du ønsker kontakt med noen i bondelagssystemet i denne perioden kan du kontakte:
Norges Bondelag, tlf: 2205 4500
E-post, bondelaget@bondelaget.no

Foto: Hanne Sofie Jenssen