Valgnemnda i Nordland Bondelag ved Trine Myrvang og Elisabeth Holand overvar styremøtet i Nordland. Ei lang og innholdsrik møteinnkaling, mange saker å gå gjennom. Men som det erfarne styret dette er skal det nok gå bra.

Saker som blir diskutert er:
Kommuikasjonsplanen for Nordland Bondelag
Samarbeid med nei til EU mot valg i 2025
Høring "endring av kontingentsystemet
Ei anmodning om økonomisk støtte
Medlemsutviklingen med verving i Nordland
Teamsmøte med lokallag
Invitasjon til innspill til oppdragsbrev fra Nordland Fylkeskommunetil Innovasjon Norge, Nordland
Innspill til revirdering av Landbrukets Klimaplan
Øremerker 
Invitasjon til prosjektutvikling  - Skognæringsforum Nordland
Orienteringssaker har vi også:
Gjennomføring av Bondeløftet
Rammene for møte mellom fylkesstyrene i Nord-Norge
Regionmøter 2024
Handlingplanen for Grønt
Lokallagsårsmøtene
IBU

Hele innkallingen til styremøtene er sendt lokallagslederne i forkant av styremøtene, og protokollen blir sendt lokallagslederne når den er godkjent av styret. 
Skulle noen ha bruk for tidligere protokoller kan dere kontakte fylkeskontoret: nordland@bondelaget.no