Nordland Utmarkslag

  • Tips en venn om denne siden

- Hvem er vi, og hva gjør vi?

Nordland Utmarkslag

- opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag er en sammenslutning av 83 lag fra Nordland (grunneierlag, utmarkslag og elveeierlag)

Styret i 2019

Leder  Magnar Svandal, Svandalen Grunneierlag
-          Nils Bie Norman, Nordland Utmarkslag 
-          Ståle Nordmo, Nordland bondelag
-          Sekretær i Prosjekt Utmark,: Til nyansatt kommer: Tove Mosti Berg, Nordland Bondelag

Formål

  • Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets grunneierlag.
  • Vårt formål er å fremme utmarksnæringen og den økonomiske utnyttelse av den som en del av landbrukets samlede næringsvirksomhet
  • Både grunneiernes og den ikke jordeiende befolknings interesser skal ivaretakes

Hva kan vi bidra med?

  • Fullmakt til disposisjonsrett av organisasjonsnummer, samvirkeforetak (SA)
  • Faglig bistand i.f.m. organisering av grunneierlag og veiledning ved oppstart av nye lag
  • Faglig veiledning innenfor områdene vilt, fiskestell og utmarksplanlegging
  • Veiledning i arealdisponering, opplegg og systemer for utleie og utnyttelse av jakt og fiske
  • Tilby kompetansehevende kurs for medlemmene innenfor aktuelle områder
  • I.f.m. årsmøtet som arrangeres i feb-mars arrangeres det et faglig seminar med tema etter medlemmenes interesser

Årlig kontigent er fra og med 2019 kr 1500,- pr. medlemslag.

Innmeldingserklæring sendes

Nordland Utmarkslag
Postboks 383
8001 Bodø

For mer info kontakt Nordland Utmarkslag
v/ Utmarkskonsulent/rådgiver Geir-Johnny Monsen
Mobil 92 48 57 41
E-post: geir-johnny.monsen@bondelaget.no

Besøksadresse
Havnegata 9
8006 Bodø

Retningslinjer for Nordland Utmarkslag

Innmeldingsblankett

Endringsmelding

skitur

Invitasjon til jakt, fiske og utmarksseminar

Nordland Utmarkslag SA inviterer til jakt, fiske og utmarksseminar på Rognan hotell. Grunneiersamordning og drift av grunneierlag vil i år være hovedtema. Samlingen starter fredag 10. mars kl. 11:30 og avsluttes lørdag 11. mars kl. 13:00.

Utmarksseminar og årsmøte på Fauske 2012

Årsmøte og seminar ble avholdt på Fauske hotell fredag 17. – lørdag 18. februar. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

Våre samarbeidspartnere