Nordland Utmarkslag

Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag er en sammenslutning av 83 lag fra Nordland (grunneierlag, utmarkslag og elveeierlag)

Styret i 2022

Leder: Nils Bie Normann – Ulvsvåg Grunneierlag

Styremedlem: Magnar Svandal – Svandal Grunneierlag

Styremedlem: Jon Albert Johansen Floa – Nordland Bondelag

Sekretær: Geir-Johnny Monsen – Prosjekt Utmark

Formål

  • Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets grunneierlag.
  • Vårt formål er å fremme utmarksnæringen og den økonomiske utnyttelse av den som en del av landbrukets samlede næringsvirksomhet
  • Både grunneiernes og den ikke jordeiende befolknings interesser skal ivaretakes

Hva kan vi bidra med?

  • Fullmakt til disposisjonsrett av organisasjonsnummer, samvirkeforetak (SA)
  • Faglig bistand i.f.m. organisering av grunneierlag og veiledning ved oppstart av nye lag
  • Faglig veiledning innenfor områdene vilt, fiskestell og utmarksplanlegging
  • Veiledning i arealdisponering, opplegg og systemer for utleie og utnyttelse av jakt og fiske
  • Tilby kompetansehevende kurs for medlemmene innenfor aktuelle områder
  • I.f.m. årsmøtet som arrangeres i feb-mars arrangeres det et faglig seminar med tema etter medlemmenes interesser

Årlig kontigent er fra og med 2019 kr 1500,- pr. medlemslag.

Innmeldingserklæring sendes

Nordland Utmarkslag
Storgata 3A
8006 Bodø

For mer info kontakt Nordland Utmarkslag
v/ Utmarkskonsulent/rådgiver Geir-Johnny Monsen
Mobil 92 48 57 41
E-post: geir-johnny.monsen@bondelaget.no

Besøksadresse
Storgata 3A
8006 Bodø

Retningslinjer for Nordland Utmarkslag

Innmeldingsblankett

Endringsmelding