I år er påmeldingen åpen både for de som skal inn i næringen og for de som skal selge/overdra gården.  Det å dele kunnskapen om viktige avgjørelser i prosessen rundt eierskifte, med begge generasjoner er alltid nyttig.

Kurset blir arrangert på Scandic Hotel Bodø, helgen 12.1-14.1.2024, med kursstart kl. 17.00 fredag 12.1. og avsluttes søndag 14.1. ca. kl. 14.30. Som alltid ønsker vi å gi deltakerne en kombinasjon av nyttig kunnskap og en sosial helg med nettverksbygging.

Vi arrangerer kurset sammen med våre gode samarbeidspartnere i Nortura SA, TINE SA, Felleskjøpet Agri, Innovasjon Norge avd. Nordland, Gjensidige Bank og forsikring, Norsk Landbrukssamvirke, Landkreditt Bank og Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge.

Hovedfokus i kurset er eierskifte, med tema som bla. menneskelige aspekter ved eierskifte, juridiske forhold ved eierskifte, skattemessige forhold og praktisk gjennomføring av eierskifte. Til dette tema er vi så heldige å Jan Bangen og Martin Johnsbråten, begge Norges Bondelag, som forelesere.

Deltakerne vil få god kjennskap til Samvirkeorganisasjonene og andre samarbeidspartnere samt deres betydning for den viktige jobben dere gjør/skal gjøre i næringen.  Nettverksbygging mellom deltakerne seg imellom og med foreleserne er og et viktig mål med samlingen. Tidligere evalueringer sier hvor nyttig dette kurset er for de som skal eller nettopp er kommet inn i næringen.

Det vil bli anledning til å melde seg på hele kurset, eller deler av det. Vår anbefaling er at der begge generasjoner deltar, er det spesielt viktig at begge deltar på delen om eierskifte som starter lørdag etter lunsj.

Kurset er åpent for alle.

Deltakerne dekker selv hotell etter reiseregning. For medlemmer av Norges Bondelag vil vi dekke egenandel på kr. 2000.-, mens for de som ikke er medlem vil egenandelen være kr. 3100.-. Egenandel vil trekkes fra på innsendt reiseregning som har frist 31.januar 2024. Vi dekker felles middag for alle på fredag. Drikke betales av hver enkelt til begge middagene.

Reiseutgifter over kr. 350.- dekkes med inntil kr. 3500.- forutsatt at all finansiering er på plass. Vi forutsetter at dere reiser på billigste måte, reisetid hensyntatt. For de som reiser med fly, er det viktig å bestille billetter så snart kurset er bekreftet. Reiseregning deles ut på kurset og sendes Nordland Bondelag etter kursdeltakelse.

Påmelding innen søndag 10.desember 2023 til nordland@bondelaget.no.

Vedlegg;

Foreløpig program

Påmeldingsslipp

Velkommen!

Med hilsen
Nordland Bondelag
Tove H. Mosti Berg, rådgiver
Tlf. 96 23 30 31