Jeg er medlem i Bondelaget fordi det er en organisasjon jeg har stor tillit til. Jeg kan stole på at Bondelaget har ett velfungerende medlemsdemokrati der alle sin stemme har like stor mulighet til å bli hørt gjennom demokratiske prosesser helt fra enkeltmedlem på lokallagsnivå. Jeg opplever ett sosialt og faglig fellesskap jeg kan støtte meg på når som helst.

Bondelaget bidrar til trygge rammer rundt vår gårdsdrift og jobber for landbruk i hele landet på vilkår tilpasset klimaet der man driver.

 

Bondelaget er et faglag for alle! Både små, store og mellomstore gårdbrukere, husdyrbønder eller grønnsaksprodusenter, In På Tunet tilbydere, serveringssteder og restauranter, konsumenter og forbrukere -  ja alle i og rundt verdikjeden for mat og vi spiser jo alle mat flere ganger daglig!? Bondelaget er en organisasjon for alle som bryr seg om Norsk landbruk og Norsk matproduksjon og man er likeverdig medlem uansett hvor i landet man bor og hva man man driver med.

Bondelaget har høg faglig kompetanse og bistår også med juridisk rådgivning og hjelp ved behov! I tillegg sparer jeg flere tusen kroner årlig på forsikringer og rabatter og andre goder som følger med.

Bli med du og!

https://www.bondelaget.no/bli-medlem/