Nordland Bondelag

Sjøgata 3
8006 Bodø

Sjøgata 3
8006 Bodø

Organisasjonssjef

Geir Jostein Sandmo

Rådgiver

Tove Mosti Berg

Førstekonsulent

Linda Merethe Berg Nordlie

Rådgiver Prosjekt Utmark

Geir Johnny Monsen

Leder

Trond Bjørkås

Våre samarbeidspartnere