Program for årsmøte Nordland Bondelag

Onsdag 6. mars

Møteledere: Fylkesstyremedlemmene Jon Albert Floa og Ketil Trongmo

10.45 - 11.15 Registrering

11.15 - 11.45 Åpning v/fylkesleder Trond Bjørkås

Navneopprop v/org.sjef Nordland Bondelag Geir Jostein Sandmo

Bondesangen

Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av 2 årsmøterepresentanter til å signere protokoll

Hilsninger til årsmøtet

11.45 – 12.15 Fylkesleders tale v/fylkesleder Trond Bjørkås

12.15 – 13.15 Lunsj

13.15 – 13.55 Nytt fra Norges Bondelag v/ styremedlem Norges Bondelag Solveig B. Rønning

13.55 – 14.30 Debatt på innlegg fra fylkesleder og styret Norges Bondelag

14.30 - 15.00 Tema 1 Kommunikasjon

- Det å være tillitsvalgt i en digital verden – hva kreves og forventes v/lokallagsleder i     Hamarøy Bondelag Hanne Sofie J. Jenssen

- Kommunikasjonsstrategi for Nordland Bondelag v/ førstekonsulent Nordland Bondelag Linda Nordlie

15.00 – 15.30 Pause

15.30 – 1550 Innovasjon Norge, avd. Nordland, presentasjon av org. og nyheter

 v/spesialrådgiver Preben Olavsen

15.50 – 15.50 Innkomne saker fra lokallagene

15.50 – 16.20 Årsmøter i lokallagene i Nordland – Rutiner v/fylkesstyremedlem Solveig Utvik

16.20 – 17.00 Åpen post

17.00 – 17.30 Pause

17.30 – 17.45 Årsmelding 2023 v/fylkesstyremedlem Ketil Trongmo

17.45 – 18.00 Regnskap 2023 v/fylkesstyremedlem Hanne Sofie J. Jenssen

18.00 – 18.20 Debatt på årsmelding og regnskap

18.20 – 18.30 Aksjonsplaner v/styremedlem Norges Bondelag Solveig Bratteng Rønning (lukket møte)

18.30 Avslutning

20.00 Festmiddag Vertskap Odd Arne Stormo, fylkesstyret

 

Torsdag 7. mars

Møteledere: Fylkesstyremedlemmene Hanne Sofie J. Jenssen og Solveig Utvik

09.00 Oppstart

09.00 – 09.15 Arbeidsplan og budsjett 2024 v/fylkesstyremedlem Odd Arne Stormo

09.15 – 09.25 Debatt på arbeidsplan og budsjett

09.25 – 09.40 Medlemmene i Nordland Bondelag - de er vi til for! v/ leder verveutvalget Hanne Sofie J. Jenssen

09.40 – 10.40 Tema 2 Beredskap

            - Eksempel fra lokallag som har og som gjerne skulle ha hatt beredskapsplan

                        * Vestvågøy Bondelag v/ styremedlem Steffen Benjaminsen

                        * Vefsn Bondelag v/ lokallagsleder Veronica Larsos

- «HV 14, hvem er vi og hva kan vi bidra med i en krise- hver for oss og i fellesskap»

v/ distriktssjef Finn Ola Helleberg, HV 14

10.40 – 11.10 Pause m/utsjekk

11.10 – 12.00 Tema 3 Rovvilt

- Bestandsmål nasjonalt og i Nordland v/ nestleder Nordland Bondelag Ketil Trongmo

- Å leve med rovdyr, mine opplevelser v/ gårdbruker Joakim Hovd, Rana Bondelag

- Diskusjon

12.00 – 12.45 Våre samarbeidspartnere

- Gjensidige v/ salgssjef Ken Arne Leiråmo

- Landkreditt Bank/forsikring v/ Jørn Ellingsen

- Felleskjøpet Agri v/ Pål Hagbart Johnsen

- NIBIO, Tjøtta v/ stasjonsleder Siv Helen Sigerstad

12.45 – 13.45 Lunsj

13.45 – 14.00 Informasjon om Bærekraftsfondet v/ rådgiver Carl-Fredrik Berthelsen

14.00 – 15.00 Valg og fastsetting av godtgjørelser v/leder valgnemnda Trine Myrvang

15.00 – 15.20 Motivasjonsforedrag v/optimist Sverre Breivik;
                       «Skråblikk på mat, folk og framtid.»

15.20 – 15.30 Oppsummering, avslutning v/fylkesleder