Vi inviterer nå til det årlige eierskiftekurset for unge bønder. Kurset blir arrangert av Nordland Bondelag sammen med Nortura SA, Felleskjøpet Agri, TINE SA, Innovasjon Norge-Nordland, Gjensidige forsikring, Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge, Landkreditt Bank og Norsk Landbrukssamvirke.

Kursstart fredag 14. oktober kl. 17.00 og avsluttes med en matbit søndag 16. oktober kl. 11.45.

Vi ønsker å tilby et kurs for unge bønder, som er en kombinasjon av nyttig kunnskap og en sosial positiv sammenkomst.

Kurset har hovedfokus på eierskifte, med tema som bla. menneskelige aspekter ved eierskifte, juridiske forhold ved eierskifte, skattemessige forhold og praktisk gjennomføring av eierskifte. Kursholder på denne delen er ved Jan Bangen, advokat og fagsjef for kurs i Norges Bondelag.

Deltakerne vil få god kjennskap til Samvirkeorganisasjonene og andre samarbeidspartnere samt deres betydning for deg som bonde. Nettverksbygging mellom de ulike samarbeidspartnerne og andre unge bønder i samme situasjon er et viktig formål med samlingen. Tidligere evalueringer sier også hvor nyttig dette kurset er for de som skal eller nettopp har overtatt et gårdsbruk.

Kurset er åpent for alle. Kursavgiften er kr. 1900.- for medlemmer i Norges Bondelag og kr. 3000.- for ikke-medlemmer. Alder på deltakerne er inntil 35 år (aldersgrense kan fravikes).

Kursavgiften/egenandelen dekker utgifter til hotell, overnatting (i enkeltrom) og mat.

Reiseutgifter over kr 350.- dekkes med inntil kr. 3000.- forutsatt at finansiering er på plass. Vi forutsetter dere reiser på billigste måte, reisetid hensyntatt. For de som reiser med fly er det viktig å bestille billetter så snart kurset er bekreftet. Reiseregningsskjema utdeles på kurset og sendes Nordland Bondelag etter kurset.

Påmelding innen fredag 30.09.2022 kl.12.00 til nordland@bondelaget.no

Vedlegg:
Program 
Påmeldingsslipp

Med hilsen
Nordland Bondelag
Tove H. M. Berg, rådgiver.
Tlf. 96 23 30 31