Vi har fremdeles vår samarbeidsadvokat Toril Valla, men vi er så heldig at vi har fått en samarbeidsadvokat til.
Vår nye samarbeidsadvokat er Sandra Dullum. Vi har bedt henne til å lage en liten presentasjon av seg selv, slik at dere kan bli bedre kjent med henne.

Sandra Dullum

Jeg jobber i hovedsak med spørsmål innen fast eiendom, hvor odelsrett, ekspropriasjon, eierskifte, og avtalerettslige spørsmål står sentralt. Som advokat i NLR Landbruksadvokatene Trøndelag, bistår jeg også medlemmer i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag og Nord Norge med landbruksjuridiske spørsmål. I tett samarbeid med rådgivere innen ulike landbruksfaglige områder vil bonden tilbys en bred kompetanse. 

I tillegg til fast eiendom jobber jeg også med spørsmål innen barne-, familie-, og arverett. 

Jeg har tidligere jobbet som juridisk saksbehandler hos Advokatkontoret Lykken & Myhr, hvor jeg også jobbet som advokatfullmektig. Jeg fullførte min master i rettsvitenskap ved universitetet i Tromsø høsten 2016, hvor jeg skrev en stor masteroppgave om grunneierens tilpasningsplikt ved ekspropriasjon av landbrukseiendommer. Før jeg begynte i NLR Landbruksadvokatene hadde jeg egen advokatpraksis i Gauldalen. Jeg er også engasjert i ulike styreverv. 

Kontaktinfo: 

E-post: sandra.dullum@nlr.no 

Tlf: 992 54 579 

Nettsted: trondelag.nlr.no