Sømna Bondelag

Fylkesleder ønsker å takke hver enkelt av dere som har bidratt med bannere, traktorkjøring, andre aksjoner og til dere som var med å heie fram og legge til rette for John Erik S. Johansens traktortur til Stortinget.

Hattfjelldal Bondelag

Den siste uka har vist at vi er på det rette og beste laget; BondeLAGET! Makan til samhold og støtte til hverandre enn dette laget har kan enhver bli misunnelig på. Bøndene i Nordland har vært klare i sin mening, og har fått frem et klart budskap i sine arrangement fylket over.

Andøy Bondelag

I Bodø gjennomførte Bodin Bondelag sammen med Kjerringøy Landbrukslag, Fauske og Sørfold Bondelag, fylkesleder, deler av fylkesstyret og administrasjonen å få til en flott markering 11.mai. Her Statsforvalteren i Nordland Tom Cato Karlsen og fikk overlevert jordbrukets krav fra fylkesleder Trond Bjørkås, slik at han kunne lese seg opp. Det ble og holdt flotte appeller fra ordfører i Bodø kommune Ida Pinnerød, fylkesråd Tomas Norvoll, fylkesråd for næring Linda Helèn Haukland og fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Bindal Bondelag

Markeringen ble avsluttet med traktorkortesje ut fra Rådhusplassen i Bodø.

I artikkelen finner dere noen glimt fra all den gode jobben dere har utført, siden dere har vært så dyktige å sende oss bilder og filmer, og det vil komme mer etter hvert.

 

Rana Bondelag