Dyktige bønder og et engasjert fylkesstyre avholdt sitt årsmøte i Bodø den 16.-17. mars 2022. Det var hyggelig å kunne møtes ansikt til ansikt etter flere år med digitale årsmøter.
Alle formelle årsmøte saker ble gjennomgått, vi hadde besøk av styremedlem Erling Aas-Eng fra Norges Bondelag som både fortalte litt om hva som rørte seg i Norges Bondelag, og holdt et flott og engasjerende motivasjonsinnlegg på slutten av årsmøtet. Men vi hadde besøk av flere styremedlemmer, John Erik Johansen hadde innlegg om våre aksjonsplaner. Og ikke minst så var Marte Gustad Iversen på besøk og fortalte om alle nye oppdateringer i den Grønne Skolen, og ikke minst at Landbruksspillet nå er blitt digitalt.
Landbrukspolitisk debatt hadde vi og, der deltagerne både var med fysisk og digitalt. 
Vi gratulerer Trond Bjørkås som gjenvalgt leder i Nordland Bondelag, takker Gunnar Solrud og Finn Hokland for deres tid i styret. Og ikke minst ønsker vi velkommen styremedlem Jon A. Floa og 1. vara Odd-Arne Stormo , 2. vara Ellinor Ann Skaret og 3. vara Frank Storteig velkommen inn i vårt styre.
Et godt og innholdsrikt årsmøte er over for denne gang.