Jeg heter Marian Hansen Finjord, 32 år, født og oppvokst i Ballangen. Flyttet til Sortland kommune i januar 2011.  Min mann er 100% bonde, mens jeg i tillegg til bondeyrket jobber som driftsleder på Biomar.

Marian sammen med sin mann.

Vi kjøpte gårdsbruk på Frøskeland i Sortland kommune januar 2016, men vi hadde våre første sauer høsten 2015. Vi har bygd om kufjøs, plansilo og to tårnsiloer til å huse sau. Første året hadde vi 105 nks, og nå har vi havnet på ca 270 vinterforet nks. Jeg hadde liten eller ingen erfaring, med bondeyrket, så lærekurven har vært veldig bratt. Alt fra traktor og maskiner til jobb med gjeterhund, og håndtering av sau, har vært helt nytt for meg. Men det har gått seg til, og det viser seg at bondeyrket er noe jeg trives veldig godt med, varierte arbeidsdager både ute og inne. En jobb med mening og verdi.
Med vennlig hilsen
Marian Hansen Finjord

Oversiktsbilde av gården.

Sortland kommune 2018:
10 566 innbyggere
697 km
² totalt areal
22 km
² jordbruksareal i drift
48 km² produktivt skogsareal
Avvirkning 162 m
³   
720 landbrukseiendommer
66 jordbruksforetak
242 antall sysselsetning i primærnæring, jordbruk, skogbruk og fiskeri
Verdiskapning som bruttoprodukt og sysselsetning 2018:
34,6 mill. kr. Bruttoprodukt jordbruk
96,8 årsverk a 1845 timer, jordbruk
8,2 mill. kr. Bruttoprodukt landbruksbasert industri
8,0 sysselsatte personer i landbruksbasert industri
Produksjoner 2018:
Egg og fjørfe 0,2 mill. kr.
Planteprod. 0,1 mill. kr.
Melk 17,9 mill. kr.
Melk geit 0,1 mill. kr.
Ammeku 4,9 mill. kr.
Sau 10,8 mill. kr.
Svin 0,6 mill. kr.

Mariann i fjøsen.