Nyheter

Jostein Hunstad er vinner av fotokonkurransen.

Nordland Bondelag har kåret vinnerbildet av fotokonkurransen, og gratulerer så mye til Jostein Hunstad.

Nordland Bondelag beklager sterkt at Thulefjord i Bodø ble nedlagt

21. juni vedtok Nortura å legge ned påleggsproduksjonen i Bodø og 30 ansatte blir uten arbeid.

Storviltseminar på Storjord

8 – 10. juni ble storviltseminaret med hundeutstilling avholdt på Storjord. Det var totalt 76 deltakere på seminaret, og tilbakemeldingene var gode.

Fagmøte for ungdom

Sikkerhet og kvalitet står i fokus når Ballangen Bondelag arrangerer kurs for ungdom.

Fylkesleder Bernt Skarstad satte fokus på landbruk og politikk i sitt innlegg på årsmøtet.

Sett klare mål – da blir det som et virus som ligger på hjernen hele tiden – i alle situasjoner! Landbruket er en viktig næring for verdiskaping og sysselsetting – på lik linje med andre deler av næringslivet! Dette understreket fylkesleder Bernt Skarstad i årsmøtet for Norges Bondelag!

Innlegg om forskning, kompetanse, rådgivning og regionale satsinger

Jan Gunnar Eilertsen holder sitt innlegg på årsmøtet.

Innlegg om rovdyr

Wanja Rakvaag holder sitt innlegg om rovdyr på årsmøtet i Lillehammer

Årsmøte i Norges Bondelag arrangeres i disse dager i Lillehammer.

Leder Nils T. Bjørke holdt sitt innledningsforedrag i starten av årsmøtet der han fokuserte på viktigheten og riktigheten av at Norges Bondelag brøt under årets forhandlinger. Han løftet forsamlingen med et glimrende foredrag – applausen satt lett i forsamlingen!

Tove Mosti Berg inn i styret i Norges Bygdekvinnelag

Nordland Bondelag gratulerer med styrevervet

Uttalelse angående landbrukets lønnsforhandlinger

Eldrerådet i Vevelstad har kommet med følgende uttalelse

Takk for innsatsen under årets aksjon

Takk til alle som bidro med mange fine og kreative aksjoner i forbindelae med bruddet i årets jordbruksforhandlinger.

Nordlandsbonden aksjonerte i Oslo

Mandag 21. mai reiste en delegasjon fra Nordland for å aksjonere mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Bøndene på Sør-Helgeland inntar Brønnøysund sentrum

Ca 30 bønder fra Brønnøy og Sømna aksjonerte mot statens tilbud i sentrum av Brønnøysund lørdag 19. mai

Aksjon brødstopp i Bodø

Bodin Bondelag sammen med styret i Nordland Bondelag arrangerte aksjon brødstopp på Prix i Bankgata i Bodø i dag

I Saltdal har de lagt ut rundballer lang E6

Rundballene er godt markert flere steder

Sikre norsk matproduksjon

Uttalelse vedtatt av et enstemmig Andøy kommunestyre mandag kveld.

Aksjon fra Sortland

Sortland Bondelag aksjonerte på Kleiva Landbruksskole

Bønder viser sin misnøye

Også på Gimstad Gård i Bø i Vesterålen ble rundballene dekorert i forbindele med bruddet i årets jordbruksforhandlinger.

Bandt fast varaordfører til flaggstanga utenfor rådhuset.

15 traktorer møtte opp i Ballangen sentrum mandag formiddag. Turen gikk først til rådhuset,der varaordfører Hermod Amundsen AP, ble bundet fast til flaggstanga. Han tok det med et smil. Her ble det holdt apell,til formannskap og ordfører. videre gikk turen langs E6 noen kilometer Nordover, før kortesjen snudde og kjørte tilbake til sentrum.

Bøndene i Vestvågøy aksjonerte

Bøndene i Vestvågøy Bondelag aksjonerte på Leknes

Aksjon i Sandnessjøen

Bønder fra Dønna, Løkta, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Mindland Bondelag aksjonerte i Sandnessjøen i dag.

Fylkeshovedstadens bønder aksjonerer

I Bodø aksjonerer bøndene med utdeling av flygeblad foran Nord-Norges største kjøpesenter i dag. Publikum var positiv og tok i mot oppropet med forståelse.

Bøndene i Nordland er i opprør mot Statens tilbud i jordbruksoppgjøret

Her kan dere se bilder fra de forskjellige aksjonene rundt om i Nordland.

Regjeringa tar ikke ansvar for å øke norsk matproduksjon

Landbrukets organisasjoner har brutt jordbruksforhandlingene og avvist regjeringas tilbud. – Norges Bondelag kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matproduksjon på alvor, understreker Bernt Skarstad, fylkesleder i Nordland Bondelag.

- Statens tilbud gir ikke grunnlag for økt matproduksjon og optimisme

- Statens tilbud gir ikke grunnlag til økt matproduksjon og optimisme i landbruket, sier fylkesleder Bernt Skarstad i Nordland Bondelag.

Verveutvalget 2012 i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag setter også i år fokus på verving

Besøk av Janne Sjelmo Nordås på styremøte

På styremøtet den 7. mai hadde fylkesstyret besøk av stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås, Sp. Det ble diskutert landbrukspolitikk generelt og foran årets jordbruksoppgjør spesielt.

Kravet i Jordbruksoppgjøret 2012

Bondeorganisasjonene krever 2,2 milliarder kroner. Her kan du lese hele kravet.

Jordbruksoppgjøret 2012

Kravet fra bondeorganisasjonene i årets jordbruksforhandlinger er på 2,2 milliarder kroner.

Jordbruksforhandlingene 2012

I dag overleves kravet i jordbruksforhandlingene. Bondelaget går nye veier for understreke betydningen.

Landbruksseminar "Hvordan nå målene om økt matproduksjon i Nordland"

Et syttitalls påmeldte er i dag 25. april og i morgen 26. april samlet i Mo i Rana for landbruksseminar. Seminaret setter fokus på temaet ”Hvordan nå målene om økt matproduksjon i Nordland?”

Sortland Bondelag utnevnt til årets lokallag i Nordland for 2011.

På årsmøtet i Nordland Bondelag ble Sortland Bondelag utnevnt til årets lokallag. Lokallagsleder Eirik Jensen, mottok utmerkelsen under årsmøtemiddagen den 28. mars på Rica Hotell i Bodø.

Fra årsmøtet i Nordland Bondelag

Årsmøtet ble avholdt 28. og 29. mars på Rica Hotell i Bodø.

Bøndene aksjonerte

Onsdag 4. april delte Andøy Bondelag ut gratis påskeegg til publikum som var innom på Howlidgården på Andenes.

Innspill til jordbruksforhandlingen 2012

Nordland Bondelag har sendt innspill vedr. årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag. - Vi har i år som tidligere år vært tydelige i våre krav. Dette sier fylkesleder Bernt Skarstad - vi har et stort engasjement blant våre lokallag og behovet for å styrke økonomien er et klart krav som vi fremmer til Norges Bondelag

Storviltseminar 8. – 10. juni, 2012: Nordland Nasjonalparksenter

Hei alle jaktinteresserte! Salten Samarbeidsråd for Hjorteviltforvaltning ønsker i samarbeid med Nordland Jeger- og fiskeforbund og Salten elghundklubb å arrangere seminar for storviltjegerne i Nordland. Både rovvilt og elgjakt vil bli tatt opp, og jegerne skal her stå i sentrum!

Utmarksseminar og årsmøte på Fauske 2012

Årsmøte og seminar ble avholdt på Fauske hotell fredag 17. – lørdag 18. februar. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

Økt uttak av jerv i Nordland – bærekraftige jervepopulasjoner

Årets lisensjakt på jerv i Nordland er over, og resultatet etter endt jakt er ikke oppløftende. Kun 4 jerv av en kvote på 24 ble skutt. Rovviltnemnda i Nordland har nå bevilget betydelige beløp til et prosjekt som ønsker å styrke dagens lisensjakt på jerv i fylket. Planlagt prosjektperiode er 3 år. Dette prosjektet igangsettes nå i disse dager.

Norges Vel, Bioforsk og Bellona ønsker velkommen til seminar om Alger.

Seminaret finner sted 23.-24. mai 2012 på Rica Hotel Bodø

Hvordan nå målet om økt matproduksjon i Nordland

Nordland landbruksselskap inviterer til seminar.

Prosjekt - bærekraftige jervebestander i Nordland

Prosjekt Utmark har søkt midler til gjennomføring av et treårig prosjekt, der målet er å styrke/effektivisere dagens lisensjakt på jerv i Nordland.

Landbrukskonferanse på Leknes

Et engasjert og bredt publikum deltok 14. februar på landbrukskonferanse på Leknes. Tittelen var ”Framtidstru eller Framtidstrua” og blant foredragsholderne var Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Han presenterte den nye landbruksmeldinga under tittelen ”Potensialet og utfordringene. Er det samsvar mellom virkemiddelbruk og mål?”

Regionmøter Nordland Bondelag

Tradisjonen tro arrangeres det våren 2012 regionmøter i Nordland. Møtene i Mosjøen og Bodø er allerede holdt og 20. februar er det regionmøte på Stokmarknes. Det er god påmelding til disse regionmøtene i år – til sammen nærmere 80 av våre positive og engasjerte tillitsvalgte i lokallagene deltar.

Minner om at påmeldingen til Unge Bønder kus er 23. januar 2012

Kurset skal ta opp spørsmål om samvirket og dets betydning for deg som bonde. Spørsmål knyttet til eierskifte, økonomi og driftsledelse for unge bønder er hovedtemaer på kurset. Vi har program først og fremst for de som skal overta bruk, men også de som allerede har overtatt, har stor nytte av kurset.

Kurs i ”Praktisk HMS arbeid”.

Ny kalender og ett nytt spennende år er påbegynt. Landbrukets HMS tjeneste starter nå opp med nye kurs i ”Praktisk HMS arbeid”.

Årsmøte og Utmarksseminar

Nordland Utmarkslag vil også i år arrangere utmarksseminar på Fauske den 17. - 18. februar.

Medlemsmøte i Landkreditt

Hvert år avholdes det medlemsmøter i Landkreditt. Som medlem av Norges Bondelag er du også velkommen til å delta på møtet for å lære mer om Landkreditt og høre på faginnlegget på møtet.

Seminar om økologiske skolehager 10. februar 2012

4H Nordland og Fylkesmannen inviterer til seminar om økologiske skolehager i Bodø. Påmeldingsfrist 20. januar.

Innmarksbeite

Man opplever av og til at definisjonen av innmarksbeite praktiseres ulikt, her er noen definisjoner om hvordan den kan forstås.

Fotokonkurranse

Nordland Bondelag trenger nye bilder, og vi utlyser derfor en fotokonkurranse for våre medlemmer.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere