Nyheter

Storviltseminar 8. – 10. juni, 2012: Nordland Nasjonalparksenter

Hei alle jaktinteresserte! Salten Samarbeidsråd for Hjorteviltforvaltning ønsker i samarbeid med Nordland Jeger- og fiskeforbund og Salten elghundklubb å arrangere seminar for storviltjegerne i Nordland. Både rovvilt og elgjakt vil bli tatt opp, og jegerne skal her stå i sentrum!

Utmarksseminar og årsmøte på Fauske 2012

Årsmøte og seminar ble avholdt på Fauske hotell fredag 17. – lørdag 18. februar. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

Økt uttak av jerv i Nordland – bærekraftige jervepopulasjoner

Jerv på åte, foto: Stein Halvorsen

Årets lisensjakt på jerv i Nordland er over, og resultatet etter endt jakt er ikke oppløftende. Kun 4 jerv av en kvote på 24 ble skutt. Rovviltnemnda i Nordland har nå bevilget betydelige beløp til et prosjekt som ønsker å styrke dagens lisensjakt på jerv i fylket. Planlagt prosjektperiode er 3 år. Dette prosjektet igangsettes nå i disse dager.

Norges Vel, Bioforsk og Bellona ønsker velkommen til seminar om Alger.

Seminaret finner sted 23.-24. mai 2012 på Rica Hotel Bodø

Hvordan nå målet om økt matproduksjon i Nordland

Foto: Wenche Kristiansen, Holm

Nordland landbruksselskap inviterer til seminar.

Prosjekt - bærekraftige jervebestander i Nordland

Prosjekt Utmark har søkt midler til gjennomføring av et treårig prosjekt, der målet er å styrke/effektivisere dagens lisensjakt på jerv i Nordland.

Landbrukskonferanse på Leknes

Et engasjert og bredt publikum deltok 14. februar på landbrukskonferanse på Leknes. Tittelen var ”Framtidstru eller Framtidstrua” og blant foredragsholderne var Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Han presenterte den nye landbruksmeldinga under tittelen ”Potensialet og utfordringene. Er det samsvar mellom virkemiddelbruk og mål?”

Regionmøter Nordland Bondelag

Tradisjonen tro arrangeres det våren 2012 regionmøter i Nordland. Møtene i Mosjøen og Bodø er allerede holdt og 20. februar er det regionmøte på Stokmarknes. Det er god påmelding til disse regionmøtene i år – til sammen nærmere 80 av våre positive og engasjerte tillitsvalgte i lokallagene deltar.

Minner om at påmeldingen til Unge Bønder kus er 23. januar 2012

Kurset skal ta opp spørsmål om samvirket og dets betydning for deg som bonde. Spørsmål knyttet til eierskifte, økonomi og driftsledelse for unge bønder er hovedtemaer på kurset. Vi har program først og fremst for de som skal overta bruk, men også de som allerede har overtatt, har stor nytte av kurset.

Kurs i ”Praktisk HMS arbeid”.

Ny kalender og ett nytt spennende år er påbegynt. Landbrukets HMS tjeneste starter nå opp med nye kurs i ”Praktisk HMS arbeid”.

Årsmøte og Utmarksseminar

Nordland Utmarkslag vil også i år arrangere utmarksseminar på Fauske den 17. - 18. februar.

Medlemsmøte i Landkreditt

Hvert år avholdes det medlemsmøter i Landkreditt. Som medlem av Norges Bondelag er du også velkommen til å delta på møtet for å lære mer om Landkreditt og høre på faginnlegget på møtet.

Seminar om økologiske skolehager 10. februar 2012

4H Nordland og Fylkesmannen inviterer til seminar om økologiske skolehager i Bodø. Påmeldingsfrist 20. januar.

Innmarksbeite

Man opplever av og til at definisjonen av innmarksbeite praktiseres ulikt, her er noen definisjoner om hvordan den kan forstås.

Fotokonkurranse

Nordland Bondelag trenger nye bilder, og vi utlyser derfor en fotokonkurranse for våre medlemmer.

Unge Bønder kurs

Invitasjon til kurs for unge bønder på Rica Hotell, Bodø 17. –19. februar 2012

Har stått i Bondelaget all sin dag

Helge Nilsen tok over garden som 23-åring da faren gikk bort. I dag er han 56. Organisert i Bondelaget har han vært i alle år.

Regionmøter og organisasjonskurs i Nordland 2012

Nordland Bondelag innkaller lokallagene til regionmøter og organisasjonskurs for tillitsvalgt som skal avvikles på 3 steder i fylket: Mosjøen, Bodø og Stokmarknes.

Prosjekt Sperrevassdrag i Nordland

Sommeren 2012 vil Prosjekt Utmark, i samarbeid med ”Ferskvannsbiologen” Øyvind Kanstad Hansen og flere elveeierlag i Nordland, starte overvåkningsprosjektet ”Sperrevassdrag i Nordland”.

Helgelandsmøte om Landbruksmeldingen

Dette er et møte for gårdbrukerer, ordførere og øvrige politikere, landbruksveiledere, rådmenn og andre med tilknytning og interesse for landbruket på Helgeland

Våre samarbeidspartnere