Bondelaget har vært organisasjonen for bønder i 125 år. Lenge før Theodor Landmark fra Fjaler stiftet Norsk Landmandsforbund 6. februar 1896, har bøndene produsert mat, stelt dyr, rydda nye åkre og forsøkt å gi gården fra seg i bedre stand enn da de selv startet. Og det samme skal bøndene fortsette med lenge etter at dagens leder, Lars Petter Bartnes fra Steinkjer, gir stafettpinnen videre til sommeren.

– Norges Bondelag har vært samlende i 125 år. Kraften som et samlet Norges Bondelag har hatt i 125 år har vært viktig, den kommer til å bli minst like viktig i årene som kommer. Bøndenes inntekt og toll på korn var sentrale saker da vi startet, og det er saker som fremdeles har stor betydning for oss, forteller Lars Petter Bartnes. – Mye er forandret på så mange år, men grunnprinsippene våre er likevel de samme. Vi skal være en organisasjon som kjemper for alle medlemmene våre, og for at Norge skal ha et så godt og bærekraftig landbruk som mulig over hele landet, slår Bartnes fast.

– Mye er forandret på så mange år, men grunnprinsippene våre er likevel de samme. Vi skal være en organisasjon som kjemper for alle medlemmene våre.

Kampen for sterkt importvern og bøndenes inntekt kan omtales som tidløse saker i bondelaget. Andre tema svinger med tidsånd, hvilke partier som regjerer og hvilke temaer som opptar folk. Blant annet har vi gått fra EU-kamp til økt fokus på jordvern og klima. Vi er fortsatt råvareprodusenter, men er mer opptatt av å møte forbrukerne med det vi produserer. Blant områdene som opptar bondelaget i stor grad nå, er bærekraft, dyrevelferd, klima og beredskap. Dette er også viktige saker for forbrukere og velgere.

 

 

– Bare på mine sju år som leder har jeg fått vært med på enorme endringer. Jeg ser at saker som klima, dyrevelferd og beredskap har blitt mer og mer viktige. Det er derfor en glede å se at vi er langt på vei med å utvikle oss deretter. Vi er og har vært omstillingsdyktige, og det skal vi være framover også, sier Bartnes.

  • Bondelaget og bønder er en garantist for landets beredskap gjennom vår kamp for landbruk over hele landet.
  • Våre medlemmer skaper arbeidsplasser, langt utover eget gårdstun.
  • Bondelaget er en pådriver for bedret dyrevelferd hos husdyra våre.
  • Vi har gjennom en frivillig klimaavtale med regjeringa forpliktet oss til å redusere klimautslippene fra landbruket betraktelig.
  • Bondelaget manøvrerer i det politiske landskapet, og søker å få til det som faktisk er mulig i hvert eneste jordbruksoppgjør.

–  Norges Bondelag gjør et viktig arbeid, blant annet å avklare rammevilkår for oss bønder og matproduksjon i landet. Et godt eksempel på dette er den krafta Norges Bondelag sammen med alle andre organisasjoner i landbruket bidro med i forbindelse med jobben rundt jordbruksmeldingen i 2017. Der fikk vi Stortinget til å sette rammene for landbrukspolitikken på en helt annen måte enn det regjeringen ønsket, sier Bartnes.

Ser framover

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes har melkekyr, kylling, og korn. Foto: Inga Frøseth Rossing.

Når vi ser tilbake på endringene landet, bønder og organisasjonen har vært med på, kan man bli svimmel av å forsøke å se like langt framover. Ved Bondelagets start var Norge et bondesamfunn, og mesteparten av befolkningen bodde på bygdene.

–  Jeg håper at dette jubileumsåret kan være med å bidra til at flere forstår hvor viktig det er med et bærekraftig landbruk i hele Norge, også i framtida, sier Bartnes.

–  Vi har vunnet fram i mange viktige saker, og vi har vist hva næringa gir igjen til samfunnet. Nå er det viktigste å se framover. Norges Bondelag skal være med på å sette sitt preg på utviklingen i samfunnet, slik at vi kan stå støtt i 125 år til, sier Lars Petter Bartnes.

Jubileet kommer til å være med Norges Bondelag gjennom hele 2021. I dag feirer vi med flagg og hilsener på sosiale medier. Mange lokallag inviteres til bondetreff nå i februar. Til våren inviterer vi lokallag og folk til å bli med å dyrke landet. I mars planlegger vi en livesending med musikk, mimring og visjoner. Og i juni håper vi å feire på Bondetinget.

–  Det er bra å stoppe opp og reflektere, men det viktigste er likevel hva vi leverer hver eneste dag: trygg mat og sunne råvarer, fra små og større gårder over hele landet. Det tror jeg blir enda viktigere framover. Tyngden i organisasjonen ligger i at vi er mange og står sammen. Og den kraften skal vi bruke også i framtida, slår Bartnes fast.

Det viktigste er likevel hva vi leverer hver eneste dag: trygg mat og sunne råvarer, fra små og større gårder over hele landet.