Nyheter

Juleferie i administrasjnen i Nordland bondelag

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.

Ledermøtet for 2020 i Nordland Bondelag

Klima, rein på innmark og at vi er mange medlemmer i Bondelaget, men vi ønsker å bli mange flere – var noen av de viktige sakene som ble drøftet på årets ledermøte!

Skikkelig gladmelding ang. 4-årsplan for videregående skoler i Nordland

Det planlagte tilbudet innen heste- og dyrefaget samt videreføring av skogbruk på Mosjøen vid.skole studiested Marka blir en realitet! Dette skjer når fylkesrådets innstilling blir vedtatt av Fylkestinget i desember!

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Marian Hansen Finjord. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Sortland kommune.

Jerveprosjektet ruller videre

Jerveprosjektet i Nordland er nå inne i sin 8. jaktsesong.

Fylkesleder Trond Bjørkås med svar til Venstres Ida Gudding

Fylkesleder i Nordland Bondelag- Trond Bjørkås er rystet over uttalelsen fra Nordland Venstres Ida Gudding på Nrk Nordlands radiosending i dag.

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Karina Sevaldsen-Bekkavik. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Bindal kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Anne Merethe Toftebakk. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt Skjerstad i Bodø kommune.

Klimakalkulatoren lanseres: Viktig steg i bondens klimajobb

For første gang får bonden oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva hun kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Trond Bjørkås, leder i Nordland Bondelag. Kalkulatoren er et viktig verktøy når landbruket skal bidra inn i klimaløsningen.

Verdifulle damer i Nordland

Møt gårdbruker Margrethe Aakerøy Moe. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Brønnøy kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Møt gårdbruker Kjersti Delp. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Vågan kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Møt Helene Lerstøl, en av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Steigen kommune.

Sømna Bondelag er årets lokallag!

Lokallaget på Helgelandskysten har medlemsvekst, stort engasjement i lokalmiljøet og også i klimaarbeidet.

Verdifulle damer i Nordland

Eline Kristoffersen er en av de mange flotte damene i Nordland som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Andøy kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Hege Kathrin Hjerpbakk er en av de mange flotte damene i Nordland som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Hemnes kommune.

Landbruket - en del av løsningen for å få Norge på beina igjen!

Nordland Fylkeskommune og Nordland Bondelag tar nå initiativ for å få økt byggeaktivitet i hele fylket gjennom utvidede rammer for de såkalte IBU-midlene

Møte mellom Nordland Bondelag og Fylkesmannen i Nordland, med tema rein på innmark.

Rein på innmark er et stadig tilbakevendende tema i Nordland.

Klimagrep kan gi 600 færre fjøs i Nordland

Dersom regjeringa følger Klimakur 2030 kan det innebære en stor nedbygging av landbruket i Nordland. Det viser en fersk utredning. Nå advarer Nordland Bondelag.

Nordland Bondelag krever iverksetting av ekstraordinære uttak av bjørn før beitesesongen 2020

Norge står foran en ny beitesesong hvor det skal slippes over 2 millioner sau og lam på utmarksbeite i landet. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat.

Ny fylkesleder i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag avholdt sitt årsmøte på onsdag den 15. april 2020 på Skype

God påske

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og bondevenner en riktig God påske.

UTDANNING I MEDVIND

Andelen søkere på naturbruksutdanningen øker i Nordland! Gledelig sier leder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo og styreleder i rekrutteringsprosjektet «Landbruket - Nordlands grønne hjerte» Robin Sjøgård. Dette på tross av at årskullene og søkertallet til videregåendeopplæring går ned både i Nordland og i landet forøvrig.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Kontorene til Nordland Bondelag er stengt for besøkende

Fra og med tirsdag 17. mars er alle ansatte pålagt å jobbe fra hjemmekontor. Videre innebærer dette at både hovedkontoret i Oslo og fylkeskontorene er fysisk stengt for besøkende.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere