Fredag 11. mars 

11.00-11.10       Velkommen til Årsmøte og utmarksseminar

Magnar Svandal

11.10-12.00       Gjæreplikt

                            Erling Herring fra Helgeland jordskifterett forteller litt om hvordan    jordskifteloven og gjerdeloven virker i lag

12.00-13.00       LUNSJ

13.00-13.45       Allskog

                            Jon Erik Solberg, skogbruksleder i Allskog holder et foredrag om utfordringer ift drift av skog i nord/kyststrøk, (driftsveier /miljøstandarder/regelverk, planting, økonomi, generelt)   

13.45-14.30       Stiftelsen Anadrom

Atle Frøysland fra stiftelsen Anadrom forteller om jobben de gjør for elveeierlag i Nordland

14.30-15.00       PAUSE

15.00-15.45       Offentlige, eller store private selskapers ønsker om å etablere installasjoner i privat utmark.

                            Ivar Chr. Andersskog fra Nidaros advokatfirma foreleser.

15.45 – 16.30   Når eiendommer selges/splittes, hvordan fordeles jakt/fiskeretter. Hva sier lovverket, hvordan håndteres slike situasjoner?

                            Ivar Chr. Andersskog fra Nidaros advokatfirma foreleser.

 LØRDAG 12.03

 

09.00 – 09.30    Presentasjon av Elveguiden

                            Patrick fra Elveguiden forteller om deres løsninger for salg av jakt og fiskekort

09.30 – 10.15   Arbeid med predatorjakt i Eidsfjord Vestsides grunneierlag

                           Kjetil Albrektsen forteller om deres predatorjaktprosjekt og hvilke resultater de har oppnådd etter flere år med predatorjakt.

10.15-10.30       PAUSE

10.30-11.15       Elgforvaltning: Viktigheten av å bevare store okser, hvordan ku/okseforholdet burde være i en naturlig sunn populasjon.

                            Johan Trygve Solheim – Norsk Hjortesenter på Svanøy

11.15 -11.55      Hvordan organiseres elgjakta? Bestandsplanområder, Vald eller kommunal tildeling, hva er best?

                            Magnus Frøyen – Norsk Hjortesenter på Svanøy

11.55-12.00       Avslutning

                            Magnar Svandal

 

Årsmøte

Årsmøte for Nordland Utmarkslag ble arrangert fredag 11. mars. Det var 22 deltakere på møtet hvor 9 saker ble behandlet. Under årsmøtet ble forslag til nye retningslinjer enstemmig vedtatt. Nils Bie Normann ble valgt som styreleder for perioden 2022 – 2023, mens Magnar Svandal ble valgt som styremedlem for perioden 2022 – 2024. Protokoll fra årsmøtet sendes til alle medlemslagene pr. epost.

Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle som bidro til at vi fikk en flott gjennomføring av arrangementet.

På lenkene under vil dere finne foredragsholdernes presentasjoner fra seminaret:

Beite og gjerdespørsmål 2022

Predatorprosjekt - Eidsfjord Vestside

Presentasjon fra Ivar Chr. Andersskog

Hjorteviltsforvaltning med fokus på kjønnsbalanse, Johan Trygve Solheim

Rollene i hjorteviltsforvaltninga, Magnus Frøyen