Nyheter

God jul, og godt nytt år.

Nordland Bondelag ønsker alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul, og godt nytt år.

Pressemelding fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Resultat fra Driftsgransking for 2012. Granskingen viser økonomisk resultat og utvikling på vanlige gårdsbruk basert på data fra driftsregnskap. Meldingen omtaler resultatet for Nord-Norge.

Rush av overdragelser før nyttår

De nye reglene for eierskifte fører til et rush av gårdsoverdragelser før nyttår. Nye bønder kan tape mange hundre tusen kroner om de ikke handler nå.

Informasjon om tilskuddsordning for truede arter og naturtyper i Nordland - 2014

Kongen i statsråd vedtok 13. mai og 20. mai 2011 forskrifter om prioriterte arter og utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.

Vel overstått ledermøte

Nordland Bondelag har avholdt sitt ledermøte den 14. - 15. november på Rica Hotel Bodø

Jervejakta er i gang!

Jervejakta startet 10. september og i Nordland er det så langt felt 2 jerv.

Nytt fra LHMS

Info angående bemanning

Informasjonsmøter i Norges Pelsdyralslag

Norges Pelsdyralslag ønsker deg velkommen til ei spennende og trivelig næring og arrangerer i den anledning informasjonsmøter tretten ulike steder i landet.

Jervejaktkurs høsten 2013

Prosjekt Utmark skal også i år arrangere 2 kurs i jervejakt i Nordland. Teori rundt jakt på jerv, regelverk lisensjakt, jervens biologi og levemåte, samt den reelle jakta vil her stå i fokus.

Kurs i Nedskjæring av hjorteviltkjøtt

Tirsdag og onsdag 8. – 9. oktober ble det avholdt kurs i nedskjæring av hjorteviltkjøtt på Holtan reinslakteri i Fauske kommune.

Rekrutteringsmøter i Pelsdyralslaget

Norges Pelsdyralslag satte i 2010 et mål om å doble pelsproduksjonen i løpet av 10 år.

Hålogalandssamlinga

Landbrukshelga 8. og 9. november 2013 på Rica Hotel i Harstad

Konferanse i regi av Nordlandsforskning

Leder av Nord Norsk Landbruksråd, Bernt Skarstad holder innlegg

Åpen gård i Nordland.

Til glede for mange er det flere lokallag i fylket som også i år tar på seg jobben med å arrangere Åpen Gård.

NRK-Nordland ble tatt på ordet etter dagens morgensending.

Leder i Ballangen Bondelag Helge Sommerseth, hørte morgensendingen på NRK Nordland i dag

Pressemelding

Med årets jordbruksavtale blir gapet mellom bønder og andre grupper redusert med 12.000 kroner

Sosialdag i Saltdal Bondelag

Saltdal Bondelag inviterte medlemmer med familier til ”sosialdag” 1.mai.

Bondevenner i Vestvågøy Bondelag

Vestvågøy Bondelag utfordret 6 personer til å bli bondevenner, og alle stilte med glede opp.

En ny bondevenn i Nordland Bondelag

Regiondirektør i Nordland NHO Odd Henriksen ble i dag utnevnt til bondevenn i Nordland Bondelag

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Steigen Bondelag har kåret sine bondevenner

Den 10. april markerte Steigen Bondelag Bondevennkampanjen på Steigen Vertshus

Prosjekt Utmark klager på avslag – søknad om bruk av viltkamera i tilsyn av jervebåser

Prosjekt Utmark søkte våren 2012 (15.6.2012) Direktoratet for Naturforvaltning (DN) om dispensasjon til å bruke viltkamera som fullverdig tilsyn av jervebåser. Denne dispensasjonen skulle brukes av prosjektaktører innlemmet i prosjektet Bedre jervejakt i Nordland. 13. februar 2013 mottok Prosjekt Utmark avslag på søknaden. Klage er nå sendt til Miljøverndepartementet.

Løkta bondelags bondevenn aksjon.

Vi utnevnte seks bondevenner som alle fikk t-skjorte og diplom.

Resultater sperrevassdrag i Nordland 2012

Sommeren 2012 ble det utført undersøkelser vedrørende innslag av oppdrettsfisk, samt påslag av lakselus i 10 små vassdrag i Nordland. Totalt ble det registrert over 10 000 fisk, fordelt på 904 laks, 7085 sjøørret og 2363 sjørøyer.

Dønna Bondelags Bondevenn-Aksjon på Dønna

Ca.25 personer fikk vafler med tilbehør til sin lunsjpause på kommunehuset på Dønna.

Aksjon Bondevenn i glasshuset i Bodø

10. april arrangerte vi Bondevenn aksjonen og utnevnte 10 nye Bondevenner

Bygdefolkets dag 2013 og sesongåpning av Beiarelva.

Beiarn Landbrukslag og Beiarn Bondekvinnelag har i år gleden av å arrangere Bygdefolkets dag på Moldjord skole i Beiarn den 22. Juni 2013.

Invitasjon til Markakonferansen 18. april 2013 kl 10.00 – 16.00

Tema: Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland- landbruket som kompetansenæring

Stilling som rådgiver i Nordland Bondelag

Annengangs utlysning av rådgiverstillingen med ny søknadsfrist 18. april 2013.

Resolusjon fra årsmøtet Nordland Bondelag "Alle skal få"

Ungdomsgruppa anbefaler at lokale bondelag (i hovedsak Sortland Bondelag og Vefsn & Grane Bondelag), styremedlem i Nordland Bondelag og ungdomsgruppa arbeider videre med en case ift rekruttering til naturbruksskolene.

Årsmøte Nordland Bondelag

Det nye styret i Nordland Bondelag

Unge bønder kurs 2013

Det ble avholdt Unge Bønder kurs på Radisson Blu Hotell i Bodø, 22. – 24. februar. Det var 28 deltakere på kurset.

Tørre og Spørre

Siste post på programmet av vervekurset i dag, kl.er 18.00, og vi skal tørre og Spørre, teori ut i praksis

Vervekurs for verveansvarlige i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag har samlet verveansvarlige i fylket til vervekurs på Saltstraumen

Resultater etter årets jervejakt

Lisensjakta på jerv for sesongen 2012/13 er nå over, og resultatet for året ble 57 felte jerver på landsbasis. 18 av disse ble felt i Nordland. Dette tilsvarer nesten 40 % av de skutte jervene på landsbasis. Bra jobba, Nordlands jervejegere!

Motivasjonsseminar !

På Landbrukshelga 23. - 24. februar på på Radisson Blu Hotel, Bodø avholdes motivasjonsseminar om potet, bær og grønnsaker.

Landbrukshelg på Radisson BLU i Bodø 23.-24. februar

Kom alene, ta med deg naboen, ungdommen i huset, ektefellen, samboeren eller kjæresten og velg mellom flere ulike kurs og foredrag.

Regionmøter 2013

Nordland Bondelag innkaller herved lokallagsstyrene til årets regionmøter.

Invitasjon til kurs for unge bønder på Radisson Blu Hotell, Bodø 2013

Vi invitere nå til det årlige populære eierskiftekurset for unge bønder. Kurset blir arrangert sammen med Samvirkeorganisasjonene Nortura, Tine og Felleskjøpet Agri.

Innkalling til årsmøte og seminar, Nordland Utmarkslag

Nordland Utmarkslag vil også i år arrangere utmarksseminar på Fauske. Seminaret skal avholdes fredag 8. – lørdag 9. februar. 2013

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere