Nyheter

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Jervejakturs i Saltdal Fredag 5. – Lørdag 6. januar 2018

Sted: Saltdal Turistsenter, Storjord

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Nordland Bondelags ledermøte 2017

Ledermøtet gikk av stabelen 15.-16. november. Se bilder og last ned presentasjonene fra møtet her.

Vervekurs 14. og ledermøte 15.-16. november 2017

Ledere og verveansvarlige i lokallagene i Nordland er innkalt til vervekurs 14. november. Lederne er også innkalt til ledermøte 15.-16. november. Begge kursene er på Scandic Bodø hotel.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Uakseptabel skrivebordsforvaltning av SNO

Norges Bondelag mener SNO sin håndtering av bjørneangrepet i Hemnes er helt uakseptabel.

Velkommen til medlemsmøte for lokallag i Vesterålen 30. august!

Fylkesstyret inviterer tillitsvalgte og medlemmer i lokallag i Vesterålen, Ofoten og Vågan til møte og middag på Kleiva i Sortland.

Aktive delegater fra Nordland på årsmøtet i Norges Bondelag 14.-15. juni 2017

Fra Nordland Bondelag deltar seks delegater på Bondetinget 2017.

Rovviltforvaltning på ville veier

Nordland bondelag mener at bestandsmålene for freda rovvilt må reduseres. Les Wanja Rakvaags innlegg på Bondetinget 14. juni 2017.

Leder for Nordland Bondelag er skuffet over at Venstre har trukket seg fra samtalene om å øke rammen for jordbruksoppgjøret

Ståle Nordmo oppfordrer Venstre til å gi klare føringer, for å bidra til å skape et løft for distriktsjordbruket og forutsigbarhet for næringa.

Landbruksbrosjyrer for kommuner i Nordland

Her finner du informasjon om landbruksproduksjonen i hver kommune: antall gårdsbruk og areal i drift, hvilke produksjoner som finnes, mengde produsert melk og kjøtt mm.

Stiftelsesmøte Jordvern Nordland 1. juni

Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, 4H Nordland og Framtiden i våre hender Bodø inviterer til møte for å stifte en felles forening som skal arbeide for vern av matjord i Nordland.

Brudd i jordbruksforhandlingene 16. mai

Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag beklager at Staten ikke viser vilje til å følge opp Stortingets mål for inntektsutvikling i jordbruket.

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret gir negativ inntektsutvikling for nordlandsbønder

Endringer i beitetilskudd og kraftfôrpris i Statens tilbud slår negativt ut for husdyrprodusenter i Nordland

Kritisk til Statens tilbud i jordbruksoppgjøret

- Regjeringa følger ikke opp Stortingets målsetting om å redusere inntektsforskjellen mellom landbruket og andre grupper, sier Ståle Nordmo.

Bondelagene deler mat og kunnskap om muligheter og utfordringer for landbruksnæringa

Lokale bondelag og fylkeslaget i Nordland har de siste ukene invitert politikere til mat og prat om landbruket og hvilke rammebetingelser vi trenger for å kunne produsere mat i regionen.

Avholdt Utmarksseminar og årsmøte på Rognan hotell fredag 10. – lørdag 11. mars

Årsmøte og seminar ble avholdt på Rognan hotell fredag 10. – lørdag 11. mars. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk.

Dette er viktig for framtida til landbruk og matproduksjon i Nordland, sier lederen i Nordland Bondelag.

Unge bønderkurs 2017

Kurset gikk av stabelen fredag 31. mars og lørdag 1. april. De fleste deltagerne deltok også på eierskiftekurs med Ole Christen Hallesby lørdag og søndag, samme sted.

Nordland Bondelag v/fylkesleder gir tydelige signaler om krav og forventninger til årets jordbruksforhandlinger!

Fylkesleder Ståle Nordmo fremmet viktige Nordlandssaker for representantskapet i Norges Bondelag.

Behandlingen av omstridt stortingsmelding er utsatt – Nordland Bondelag forventer at støttepartiene på Stortinget bidrar til et godt resultat for landbruket

Regjeringas melding til Stortinget: Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon - er omstridt. Behandlingen av meldinga i Stortinget er nå utsatt og skal først skje dagen før forhandlingspartene skal levere sitt krav i årets jordbruksforhandlinger.

Invitasjon til jakt, fiske og utmarksseminar

Nordland Utmarkslag SA inviterer til jakt, fiske og utmarksseminar på Rognan hotell. Grunneiersamordning og drift av grunneierlag vil i år være hovedtema. Samlingen starter fredag 10. mars kl. 11:30 og avsluttes lørdag 11. mars kl. 13:00.

Studietur for melkebønder - Folkefjøset - smartere, enklere, billigere

Fylkesmannen i Nordland arrangerer 4.-6. april en studietur til Trøndelag for gårdbrukere i Nordland med kumelkproduksjon i båsfjøs. På turen skal vi studere rimelige løsninger for ombygging fra båsfjøs til løsdrift.

Norges Bondelag i samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt arrangerer kurset; Ny skogsbeskatning.

Bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter», på 7 forskjellige steder i februar og mars.

Arktiske Landbruksting i Bodø 7. februar

Her er alle landbruksinteresserte hjertelig velkommen. Vi vil få presentert noen av de prosjektene som ble finansiert med støtte fra Arktiske midler som ble tildelt Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark.

Konferanse om landbrukspolitikk for nord - en satsing på økt bioproduksjon eller?

Nordland Landbruksselskap i samarbeid med Nordland Bondelag, Nordland bonde- og småbrukerlag og Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til konferanse

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere