Nyheter

Styremøte i Nordland Bondelag

Fredag 17. november har fylkesstyret i Nordland Bondelag styremøte. Med besøk av to representanter fra valgnemnda i Nordland.

Hvorfor er Hanne Sofie medlem i bondelaget

Hanne Sofie er styremedlem i Nordland Bondelag, kommer fra Hamarøy og driver økologisk produksjon.

Hvorfor er jeg medlem i Bondelaget!

Hilde Furuseth Johansen, styremedlem i Nordland bondelag gjennom representasjon fra Bygdekvinnelaget.

Invitasjon til kurs for unge bønder og eierskifte i landbruket 12.1.-14.1.2024

Vi inviterer sammen med Statsforvalteren i Nordland til det årlige unge bønder kurset med eierskifte i landbruket.

Nord-Norge trenger sterkere tollvern

Matproduksjon her i nord er ingen selvfølge. Med kort vekstsesong, og til tider svært krevende vær.

Kurs for Unge Bønder i regi av Nordland Bondelag

Vi arrangerer unge bønder kurs for begge generasjoner på Scandic Hotel Bodø- helgen 29.9.-1.10.23.

Riktig god sommer

Nordland Bondelag ønsker tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Hjemmeseier for Nordlands bønder!

Kronikk av Linda Helen Haukland – fylkesråd for plan- og næring og Trond Bjørkås – leder i Nordland bondelag

Rekrutering i et formidlingsperspektiv.

Styremedlem i Nordland Bondelag Jon Albert Floa sitt innlegg på årsmøte i Norges Bondelag 14. juni 2023

Rep. skap i Norges Bondelag 22. mars 2023

Fylkesleder Trond Bjørkås og Org.sjef Geir Jostein Sandmo deltar på re. skapet i Norges Bondelag

Historisk arbeid i boks!

Torsdag 12.januar landet et felles partnerskap i Nord-Norge arbeidspakker som vil gi et positivt oppsving for landbruket i nord.

Satsing på landbruket i nord

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var til stede i dag da satsingen «Bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord» ble lansert av landbruks- og matminister Sandra Borch og fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere