Nyheter

Rep. skap i Norges Bondelag 22. mars 2023

Fylkesleder Trond Bjørkås og Org.sjef Geir Jostein Sandmo deltar på re. skapet i Norges Bondelag

Historisk arbeid i boks!

Torsdag 12.januar landet et felles partnerskap i Nord-Norge arbeidspakker som vil gi et positivt oppsving for landbruket i nord.

Satsing på landbruket i nord

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var til stede i dag da satsingen «Bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord» ble lansert av landbruks- og matminister Sandra Borch og fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen.

Våre samarbeidspartnere