Bondelaget har jobbet i lang tid for å få redusert bjørnebestanden i sør-fylket før beitesesongen starter. Det ble i april søkt om skadefelling av bjørn i kommunene Grane og Hattfjelldal, etter at det ble funnet spor av bjørn.

Dette er i et beiteprioritert område, og med mye tamrein i tillegg til sau. Vi mente at et uttak burde gjøres for å forebygge skade i beitesesongen vi har foran oss.

Historisk har det vært store tap til bjørn i dette området tidligere år. Vi har samarbeidet tett med både lokale faglag, kommuner og Bondelaget sentralt. Dette for å få fokus på saken. Vi har brukt møter, telefoner og media aktivt. 

Miljødirektoratet avslo først søknaden om uttak. Dette avslaget ble raskt anket, og saken ble fulgt opp med møter med Klima og Miljødepartementet. Resultatet ble at departementet 1. Mai gjorde om på avslaget på skadefelling av Bjørn i Grane, Hattfjelldal og Vefsn.

Dermed er det nå igangsatt uttak i regi av SNO. Tillatelsen gjelder frem til 16 mai, så hele næringen krysser nå fingrene for at bjørnen blir tatt ut raskt, og at beitesesongen blir roligere.

Vi mener jobben Bondelaget har lagt ned både i forkant og under behandlingen av denne saken, har vært medvirkende til at vedtaket ble omgjort.

Nordland Bondelag takker alle som har vært delaktig i jobben, samarbeid mellom organisasjonene og felles mål gjør oss sterke.

Foto Lars Olav Haug