Vi er nå inne i de siste 14-dagene for registrering av familiegrupper og Statsforvalteren i Nordland har i den anledning lagt ut en liten sak om sporing av gaupe.
Beitenæringa er jo tjent med å bidra til å melde inn spor.

https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/har-du-sett-gaupespor4/

Bilde fra Statsforvalteren i Nordland