Nyheter

Nordland Bondelag har uttalt seg om rapporten fra Grytten-utvalget

Det viktigste rapporten slår fast er at bøndenes jordbruksinntekt pr time er lavere enn i resten av samfunnet, og at driftsresultatet i gjennomsnitt ikke gir markedsmessig avkastning til både arbeidsinnsatsen og kapitalen. - Dette er et viktig politisk budskap som ikke bør overskygges av ulike tekniske beregninger, sier leder i Nordland Bondelag Trond Bjørkås.

Nordland bondelag avholder sitt ledermøte 23. -24. november 2022

Vi møtes på Quality Hotel Ramsalt i Bodø.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kurs for unge bønder i Nordland

Invitasjon til kurs for unge bønder på Quality hotel Ramsalt, Bodø 14.-16.10. 2022.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Fokuset vårt må endres fra elendighetsbeskrivelse til positivitet og de gode historiene.

Innlegg fra vår 1. vara i styret i Nordland Bondelag, Odd-Arne Stormo

Årets høydepunkt i bondelaget, årsmøte i Norges Bondelag har startet.

Nordland Bondelag har flere innlegg i generaldebatten, og først ut er Nestleder i Nordland Bondelag, Ketil Trongmo.

Statens tilbud: Nødvendig snuoperasjon vil kreve mer

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft. – For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier fylkesleder Trond Bjørkås i Nordland Bondelag.

Langsiktig arbeid gir resultater.

Nestleder i Nordland Bondelag, Ketil Trongmo, sammen med andre aktører har gjort en formidabel innsats denne våren angående bjørn i Grane, Hattfjelldal og Vefsn.

Historisk oppgjør: Matproduksjonen må sikres

Jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og derfor stuper inntektene. – Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Trond Bjørkås, fylkesleder i Nordland Bondelag.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Resolusjon fra Nordland Utmarkslags årsmøte 11.03.2022.

Under lunsjen på seminaret til Nordland Utmarkslag ble temaet om elgpåkjørsler og uttalelser fra representanter til Nordland Fylkeskommune et heftig samtaleemne. Dette resulterte i at årsmøtet vedtok at det skulle utarbeides en resolusjon som fikk frem Nordland Utmarkslags synspunkter på saken. Resolusjonen er sendt til de fleste medier i Nordland, samt fylkeskommunen.

Gjenvalg på fylkesleder Trond Bjørkås på årsmøtet i Nordland Bondelag

Årsmøtet i Nordland Bondelag ble avholdt onsdag 16. og torsdag 17. mars i Bodø.

Seminar og årsmøte for Nordland Utmarkslag ble arrangert på Scandic Narvik fredag - lørdag 11. og 12. mars 2022

Under årets seminar var det 26 deltakere som hadde tatt turen til Narvik, det var også et titalls deltakere som fulgte arrangementet digitalt. Dette er første året medlemmene fikk valget mellom å delta digitalt eller fysisk. Vi føler selv det var stor suksess med muligheten for digital deltakelse på seminaret og kommer til å jobbe for samme løsning også i 2023. Temaene for årets seminar finner dere i programmet under.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere