Nyheter

Juleferie for administrasjonen i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag ønsker tillitsvalgte og andre samarbeidspartnere en riktig god jul, og et godt nytt år.

Mentorordningen i landbruket kommer til Nord-Norge

Etter et treårig prøveprosjekt i noen fylker kan ferske bønder i hele landet nå søke om å få sin egen mentor i 2020.

Inn på Tunet - fra godkjenning til markedstilgang

21-22 november 2019, på Saltstraumen Hotel, er det klart for kurs for gårder som ønsker å bli IPT-godkjent. Arrangeres i samarbeid mellom IPT og NLR.

HMS i landbruket

UiT tilbyr videreutdanning med praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid i landbruket. Samtidig gir kurset generell innføring i fagfeltet.

Seminar og årsmøte Nordland Utmarkslag 2019.

Seminar og årsmøte i Nordland utmarkslag gikk i år av stabelen 04.-05.april på Sortland hotell.

Nå tar vi sommerferie på kontoret i Nordland

Administrasjonen i Nordland Bondelag har sommerferie i perioden 5. juli til 5. august 2019.

Bygdefolkets dag 2019

Bygdefolkets dag på Moldjord i Beiarn arrangeres 22. juni 2019

Helgelending gjenvalgt i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Merethe Sund fra Sømna som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Trond Bjørkås entrer talestolen på bondetinget

Trond Bjørkås oppfordring på årsmøtet i Norges Bondelag: Skal vi fortsatt ha et landbruk i hele landet, og utnytte det på best mulig måte, må vi slutte å være feig, stå sammen, ta harde grep, og vi må vi starte nå…

Årsmøte i Norges Bondelag 2019

Styremedlem i Nordland Bondelag, Ellinor Ann Skaret åpnet årets generaldebatt på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer

Bondelunsj i Ballangen

Ballangen Bondelag kuppet lunsjen til kommunestyrerepresentantene i går 09.05.19.

Syv norske kandidater klare til nordisk matkamp

De syv norske nominerte til den Nordiske matprisen Embla er klare. 1. juni kåres en nordisk vinner på Island.

Politiker lunsj på Fylkeshuset

Nordland Bondelag inviterte sammen med Bodin Bondelag, Skjerstad Bondelag og Kjerringøy Landbrukslag til lunsj på Fylkeshuset tirsdag 30.4.2019 kl. 11.30.

Politikerlunsj, på Sandmo gård. 11. april 2019

På kampanjelunsjen var det 7 politikere og 5 medlemmer fra Vega bondelag

Kampanjedag på Dønna

Dønna Bondelag gjennomførte Norges Bondelags vårkampanje med lokal vri, torsdag 11 april kl.1800.

Unge Bønder kurs i Bodø

Helgen 5.-7.april 2019 ble det årlige kurset for Unge Bønder avholdt på Scandic hotell Bodø.

Rep. skap Norges Bondelag

Fylkesleder Ståle Nordmo møter i dag og i morgen i Norges Bondelag sitt representantskap bl.a. for å snakke frem Nordlandsbonden, se på muligheter i årets jordbruksoppgjør og å bygge strategiske allianser for fremtiden.

Program for årsmøtet Nordland Bondelag

Nordland Bondelag avholder sitt årsmøte på Scandic Bodø 16.17.mars 2019

Invitasjon til kurs for unge bønder på Scandic hotell, Bodø 5.-7.4.2019.

Vi inviterer nå til det årlige eierskiftekurset for unge bønder. Kurset blir arrangert sammen med Nortura SA, Felleskjøpet Agri, TINE SA, Gjensidige forsikring, Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge, Landkreditt Bank og Norsk Landbrukssamvirke.

Tryggere sammen i Ballangen

Tryggere Sammen er laget i et samarbeid mellom bondelaget og Gjensidige for å styrke beredskapen på gårdene i Norge.

Organisasjonskurs på Ørnes

Engasjerte deltagere har møtt opp på Ørnes Hotell

Organisasjonskurs og Regionmøter i Nordland

Organisasjonskurs og regionmøter i Nordland Bondelag er nå kommet i gang.

Regiondager i Berlin på Grüne Woche

Nestleder i Nordland Bondelag Trond Bjørkås, har deltatt på regiondager i Berlin i forbindelse med Nord-Norges satsing under årets Grüne Woche

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere