Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes snakket i sin innledning om viktige saker for oss – bl.a. pelsdyr, myrsaken, markedsutsikter, avlingsskadeordningen, klima, renteutvikling og potensiale for fortsatt vekst. Også Samvirke og øvrige samarbeidsorganisasjoner er til stede i rep.skapet.  Målet med rep.skapet er bl.a. å diskutere seg frem til en felles resolusjon for årets jordbruksforhandlinger.