Kursstart fredag kl. 17.00 og avsluttes med lunsj søndag kl. 11.30.

Vi ønsker å tilby et kurs for unge bønder, som er en kombinasjon av nyttig kunnskap og en sosial positiv sammenkomst.

Kurset har hovedfokus på eierskifte, med tema som juridiske forhold ved eierskifte, menneskelige aspekter ved eierskifte, skattemessige forhold og praktisk gjennomføring.

Deltakerne vil få god kjennskap til Samvirkeorganisasjonene og andre samarbeidspartnere og deres betydning for deg som bonde. Nettverksbygging mellom de ulike samarbeidspartnerne og andre unge bønder i samme situasjon er et viktig formål med samlingen. Tidligere evalueringer sier også hvor nyttig dette kurset er for de som skal eller nettopp har overtatt et gårdsbruk.

Kurset er åpent for alle. Kursavgiften er kr. 1800.- for medlemmer i Norges Bondelag og kr. 2500.- for ikke-medlemmer. Alder på deltakerne er inntil 35 år (aldersgrense kan fravikes).

Kursavgiften/egenandelen dekker utgifter til hotell, overnatting (i enkeltrom) og mat.

Reiseutgifter over kr 350.- dekkes med inntil kr. 2000.- forutsatt at finansiering er på plass. Vi ber om at dere reiser på billigste måte. For de som reiser med fly er det viktig å bestille billetter så snart kurset er bekreftet. Reiseregning utdeles på kurset og sendes Nordland Bondelag etter kurset.

 Påmelding innen fredag 22.3.19 kl.12.00 til nordland@bondelaget.no  

Her kan du lese programmet for Unge Bønder kurset

Fra Unge Bønderkurs 2018 

Med hilsen

Nordland Bondelag

Tove M. Berg, rådgiver.