Mentorordningen i landbruket kommer til Nord-Norge

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Etter et treårig prøveprosjekt i noen fylker kan ferske bønder i hele landet nå søke om å få sin egen mentor i 2020.

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med
en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet
omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.
Fra 2017 til 2019 er det gjennomført et prøveprosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjordane,
Hordaland, Agder, Hedmark og Oppland. Nå blir ordninga utvidet til hele landet.
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det gis
økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Du kan lese hele artikkelen her.

traktor

HMS i landbruket

UiT tilbyr videreutdanning med praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid i landbruket. Samtidig gir kurset generell innføring i fagfeltet.

Trond Bjørkås entrer talestolen på bondetinget

Trond Bjørkås oppfordring på årsmøtet i Norges Bondelag: Skal vi fortsatt ha et landbruk i hele landet, og utnytte det på best mulig måte, må vi slutte å være feig, stå sammen, ta harde grep, og vi må vi starte nå…

Årsmøte i Norges Bondelag 2019

Styremedlem i Nordland Bondelag, Ellinor Ann Skaret åpnet årets generaldebatt på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer

Politiker lunsj på Fylkeshuset

Nordland Bondelag inviterte sammen med Bodin Bondelag, Skjerstad Bondelag og Kjerringøy Landbrukslag til lunsj på Fylkeshuset tirsdag 30.4.2019 kl. 11.30.

Dette skjer i Nordland Bondelag

Onsdag
18
mars

Årsmøte Nordland Bondelag 2020

Radisson Blu Hotell i Bodø

Våre samarbeidspartnere