Mentorordningen i landbruket kommer til Nord-Norge

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Etter et treårig prøveprosjekt i noen fylker kan ferske bønder i hele landet nå søke om å få sin egen mentor i 2020.

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med
en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet
omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.
Fra 2017 til 2019 er det gjennomført et prøveprosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjordane,
Hordaland, Agder, Hedmark og Oppland. Nå blir ordninga utvidet til hele landet.
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det gis
økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Du kan lese hele artikkelen her.

God påske

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og bondevenner en riktig God påske.

UTDANNING I MEDVIND

Andelen søkere på naturbruksutdanningen øker i Nordland! Gledelig sier leder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo og styreleder i rekrutteringsprosjektet «Landbruket - Nordlands grønne hjerte» Robin Sjøgård. Dette på tross av at årskullene og søkertallet til videregåendeopplæring går ned både i Nordland og i landet forøvrig.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

traktor

HMS i landbruket

UiT tilbyr videreutdanning med praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid i landbruket. Samtidig gir kurset generell innføring i fagfeltet.

Våre samarbeidspartnere