Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med
en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet
omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.
Fra 2017 til 2019 er det gjennomført et prøveprosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjordane,
Hordaland, Agder, Hedmark og Oppland. Nå blir ordninga utvidet til hele landet.
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det gis
økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Du kan lese hele artikkelen her.