HMS i landbruket

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

UiT tilbyr videreutdanning med praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid i landbruket. Samtidig gir kurset generell innføring i fagfeltet.

Målgruppen er bønder, tillitsvalgte tilknyttet landbruk, ansatte i offentlig forvaltning og undervisningsinstitusjoner
samt andre med ønske om mer kunnskap om HMS-relaterte utfordringer i små og mellomstore næringer. Kurset er samlingsbasert.

Du kan lese alt om kurset ved å trykke på denne linken

Trond Bjørkås entrer talestolen på bondetinget

Trond Bjørkås oppfordring på årsmøtet i Norges Bondelag: Skal vi fortsatt ha et landbruk i hele landet, og utnytte det på best mulig måte, må vi slutte å være feig, stå sammen, ta harde grep, og vi må vi starte nå…

Årsmøte i Norges Bondelag 2019

Styremedlem i Nordland Bondelag, Ellinor Ann Skaret åpnet årets generaldebatt på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer

Politiker lunsj på Fylkeshuset

Nordland Bondelag inviterte sammen med Bodin Bondelag, Skjerstad Bondelag og Kjerringøy Landbrukslag til lunsj på Fylkeshuset tirsdag 30.4.2019 kl. 11.30.

Dette skjer i Nordland Bondelag

Onsdag
18
mars

Årsmøte Nordland Bondelag 2020

Radisson Blu Hotell i Bodø

Våre samarbeidspartnere