Målgruppen er bønder, tillitsvalgte tilknyttet landbruk, ansatte i offentlig forvaltning og undervisningsinstitusjoner
samt andre med ønske om mer kunnskap om HMS-relaterte utfordringer i små og mellomstore næringer. Kurset er samlingsbasert.

Du kan lese alt om kurset ved å trykke på denne linken