Lederne for de fire poltiske partiene i Dønna var invitert på kaffe med noe attåt.

Leder i Bondelaget ønsket velkommen, og fortalte om målgruppa for kampanjen, politikere på lokalt,fylkes og sentralt nivå, og hensikten med kampanjen, litt om jordbruksforhandlingene og jordbruksorganisasjonene.

Landbrukssjefen i Dønna kommune,orienterte om landbruket i kommunen og fremtidsutsikter.

Det ble en god og avslappet diskusjon, og politikerne fikk informasjon og kunne stille spørsmål om landbruket.

Det ble også servert kaffe og kake, og avsluttet med quiz. Alle politikerne fikk med seg en gave av økologiske kjøttprodukter heim