Nyheter

Rep. skap Norges Bondelag

Fylkesleder Ståle Nordmo møter i dag og i morgen i Norges Bondelag sitt representantskap bl.a. for å snakke frem Nordlandsbonden, se på muligheter i årets jordbruksoppgjør og å bygge strategiske allianser for fremtiden.

Program for årsmøtet Nordland Bondelag

Nordland Bondelag avholder sitt årsmøte på Scandic Bodø 16.17.mars 2019

Invitasjon til kurs for unge bønder på Scandic hotell, Bodø 5.-7.4.2019.

Vi inviterer nå til det årlige eierskiftekurset for unge bønder. Kurset blir arrangert sammen med Nortura SA, Felleskjøpet Agri, TINE SA, Gjensidige forsikring, Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge, Landkreditt Bank og Norsk Landbrukssamvirke.

Våre samarbeidspartnere