Nyheter

God jul fra Nordland Bondelag

Nordland Bondelag tar juleferie, og kontoret blir stengt torsdag 20. desember 2018 til 2. januar 2019.

Ledermøte Nordland Bondelag

Nordland Bondelag avholdt sitt ledermøte den 14. og 15. november 2018 på Scandic hotell i Bodø.

Godt møte med landbruksministeren

Nordland Bondelag møtte i dag Landbruks- og matminister Bård Hoksrud da han var på besøk i Mosjøen. - Et interessant og godt møte for begge parter, sier nestleder i Nordland Bondelag, Trond Bjørkås.

Nordlandskokk i finalen som årets Bondelagskokk

For første gang siden prisen oppstod i 2003 er en kokk fra Nordland og Nord-Norge en av finalistene!

Årsmøte i Ballangen Bondelag

Årsmøtet 22.11.2018 på Kaia kafe og catering i Kjeldebotn.

Uttalelse fra Sortland og Øksnes Bondelag

Sortland og Øksnes Bondelag hadde Årsmøte på Sortland Mat & Vinhus 1.nov.

Beiteseminar med rovviltfokus

Leder i rovviltutvalget i Nordland Bondelag og nestleder i fylkesstyret Trond Bjørkås utfordret Stortingspolitikerne i «Beiteseminar med rovviltfokus» i Oslo i dag.

Årsmøte i Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag

Møtet ble avholdt på Ørnes Hotell 31. oktober 2018

Årsmøte i Kjerringøy Landbrukslag

Kjerringøy Landbrukslag avholdt sitt årsmøte torsdag 25. oktober på Kjerringøy Handelssted

Jervejakturs i Mosjøen Fredag 2. – Lørdag 3. november 2018

Sted: Fru Haugans Hotell, Mosjøen

Fylkesleder i Nordland Ståle Nordmo tar opp tema rovdyr

Glem ikke de mange utfordringer som rovvilt gir i Nordland – vi må ikke komme i skyggen av ulven på Østlandet og bjørnen i Trøndelag og Troms.

Seminar rovdyrerstatning i Nordland

Du velkommen på seminar på naturbruksskolen i Mosjøen på Marka 9.10.2018

HUSK FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 1. SEPTEMBER.

Er du en av dem som tenker søke om utsettelse for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding eller nedfelling, husk fristen 1. september.

Ta vare på resursene

Oppfordring til bønder fra sentrale tillitsvalgte i Nordland.

Riktig god sommer

Administrasjonen i Nordland Bondelag tar sommerferie

Møte om markedssituasjonen i svinenæringa.

Nordland Bondelag, sammen med Norsvin å inviterer til møte i Sandnessjøen på hotell Scandic Syv Søstre 8.8.2018 kl. 10.15- 13.00.

Kandidater til Kulturlandskapsprisen Nordland 2018

Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut for å sette fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Vi søker prosjektmedarbeider til prosjekt Utmark

Prosjektmedarbeiderstillingen er i utgangspunktet en 100 % stilling med ønsket oppstart sommeren 2018 og med foreløpig varighet frem til 31.12.2019.

Nordland bondelag sterkt representert i årsmøtet Norges Bondelag 2018.

Årets delegasjon på årsmøtet i Norges Bondelag 2018 teller hele 11 personer. Årsmøtet arrangeres på Lillehammer 6.og 7.juni.

Utfordringer og muligheter for beitenæringene sau og geit i nord

Beitenæringen har et samfunnsansvar. Vi skal ikke bare produsere mat til en økende befolkning, men også ta vare på kulturlandskapet som den økende turistnæringen er avhengig av.

Viktigheten av produksjon av småfe, storfe og svin for å sikre en sårbar slakteristruktur i Nord-Norge.

Det er overproduksjon av svin i Norge, men Nord-Norge trenger å øke sin produksjon. Skal slakteristrukturen i nord bestå, må vi kunne satse på svin her oppe.

Fylkesleder i Nordland Bondelag Ståle Nordmo presenterte vårt fylkes syn på årets jordbruksoppgjør i representantskapet

Representantskapet i Norges Bondelag er i dag tirsdag 5. juni samlet i Lillehammer.

Inngår jordbruksavtale med staten

Jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2019.

Gratulere med grunnlovsdagen

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en riktig fin 17. mai

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Åpen Gård i Nordland 2018

Åpen Gård er Norges Bondelags største nasjonale arrangement og har blitt arrangert hvert år siden 1988. Det betyr at arrangementet feirer 30 år i år noe vi i Bondelaget skal feire.

Pressemelding "Statens tilbud"

Kutter i mangfoldet i norsk landbruk

Representantskapsmøte Norges Bondelag

Fylkesleder i Nordland Bondelag Ståle Nordmo og Organisasjonssjef Geir Jostein Sandmo deltar som representanter i rep.skapet i Norges Bondelag

Årsmøte Nordland Bondelag 2018

Nordland Bondelag har avholdt sitt årsmøte på Scandic Bodø Hotel den 14. - 15. mars 2018

Presentasjonene fra våre organisasjonskurs og regionmøter i januar/februar finner du her.

Invitasjon til konferanse er sendt ut til lokallagenes styrer og leder for valgkomiteen. Vi oppfordrer alle lokallagene til å melde på flere deltagere slik at dere kan få nødvendig grunnleggende kunnskap eller oppdatering om drift av lokallag, innspill til jordbruksforhandlingene og andre aktuelle saker.

Ny pris for Unge bønderkurset i Rana 2.-3. mars!

Vi inviterer til Unge bønder- kurs 2.-3. mars og Eierskiftekurs 3.-4. mars.

Ledig stilling som rådgiver i Nordland Bondelag

Vi søker en samfunnsengasjert og positiv rådgiver med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken, til vårt fylkeskontor i Nordland.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere