I forkant av årsmøtet har det bla. vært representantskapsmøte. Her tok fylkesleder Ståle Nordmo opp årets jordbruksoppgjør, og sier det inneholdt mye bra- men er ikke med og tetter inntektsgapet slik Stortinget har vedtatt.

På årsmøtets første dag har både Solveig Utvik og Gunnar Solrud holdt innlegg i generaldebatten.

Solveig tok opp tema rundt samfunnsoppgavene til beitenæringa som både skal være matprodusenter men og kulturlandskapspleiere. Mens Gunnar var opptatt av leveransene til slakteriene i Nord- Norge. Selv om det er overproduksjon av svin er vi helt avhengige av nettopp grisen for å kunne sikre både slakteriene og videreforedling i vår landsdel.

I tillegg til valgte årsmøtedelegater er Nordland representert ved John Erik S. Johansen, styremedlem i Norges Bondelag som er på valg  for 2 nye år. Merete Sund fra Sømna Bondelag stiller som kandidat ved suppleringsvalg for Nortura til styret i Norges Bondelag.

Nordland har i år representant i valgkomitèen til Norges Bondelag ved Pål Ove Wika. I tillegg kommer Knut Nordmo som er styreleder i Landkredit Bank.