Nyheter

Kandidater til Kulturlandskapsprisen Nordland 2018

Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut for å sette fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Vi søker prosjektmedarbeider til prosjekt Utmark

Prosjektmedarbeiderstillingen er i utgangspunktet en 100 % stilling med ønsket oppstart sommeren 2018 og med foreløpig varighet frem til 31.12.2019.

Nordland bondelag sterkt representert i årsmøtet Norges Bondelag 2018.

Årets delegasjon på årsmøtet i Norges Bondelag 2018 teller hele 11 personer. Årsmøtet arrangeres på Lillehammer 6.og 7.juni.

Utfordringer og muligheter for beitenæringene sau og geit i nord

Beitenæringen har et samfunnsansvar. Vi skal ikke bare produsere mat til en økende befolkning, men også ta vare på kulturlandskapet som den økende turistnæringen er avhengig av.

Viktigheten av produksjon av småfe, storfe og svin for å sikre en sårbar slakteristruktur i Nord-Norge.

Det er overproduksjon av svin i Norge, men Nord-Norge trenger å øke sin produksjon. Skal slakteristrukturen i nord bestå, må vi kunne satse på svin her oppe.

Fylkesleder i Nordland Bondelag Ståle Nordmo presenterte vårt fylkes syn på årets jordbruksoppgjør i representantskapet

Representantskapet i Norges Bondelag er i dag tirsdag 5. juni samlet i Lillehammer.

Våre samarbeidspartnere