Siden 1997 har Fylkesmannen i Nordland delt ut « Kulturlandskapsprisen Nordland». I år skal den deles ut for 22.gang. Fylkesmannen i Nordland, sammen med Landbruksforum Nordland har bedt oss være med å fremme kandidater til prisen for 2018.

Alle kan være med å fremme kandidater som- « forvalter miljø-og kulturlandskapsverdiene på en særdeles god måte». Kandidatene kan være aktive gårdbrukere, organisasjoner, bygdelag, grunneierlag eller andre typer fellestiltak.

Frist for å fremme kandidater er 5.oktober. Forslag sendes fmnopost@fylkesmannen.no, eller som vanlig brev til Fylkesmannen i Nordland, Molovn.10, 8002 Bodø. Vi ønsker kopi sendt til nordland@bondelaget.no

Sommeren er her, og dere er nok litt ute og farter, så se deg godt rundt- både i nærmiljøet og andre steder, kandidatene finnes der ute.

God sommer