Resolusjonen fra representantskapet er landbrukets forventinger og krav inn i årets jordbruksforhandlinger. Fylkeslederen i Nordland Ståle Nordmo presenterte hovedlinjene i fylkesstyrets vedtak i plenumsalen. Mange av de forholdene som vi har vært opptatte av i Nordland er med i resolusjonen.

Kort nevnes bl.a.:

  • Satsing på landbruket i framtida
  • Økt verdiskaping i næringa
  • Krav om tetting av inntektsgapet med andre grupper – da med et særlig fokus på de små- og mellomstore brukene
  • Styrking av velferdsordningene
  • Sikre markedsordningene gjennom Samvirke
  • Utnytting av potensiale i utmarka

Det var for øvrig samstemte innspill fra Nord-Norge – dette gir større gjennomslagskraft i slike sammenhenger. Vi i Nordland Bondelag ser frem til årets jordbruksforhandlinger med klare forventninger om at representantskapets krav og forventninger blir imøtekommet. Se for øvrig begge resolusjoner som er vedlagt artikkelen.»

Dyr skal ha det godt i Norsk landbruk

Sats på framtida - øk verdiskapninga i landbruket