I Nordland er det en god del overvintringsskader, og da dukker det selvsagt opp spørsmål om erstatningsordninger. Tidligere var der en egen ordning for overvintringsskader, men den ble fjernet fra jordbruksavtalen i 2015. I stedet er det kommet på plass en ordning for avlingssvikt, det er denne som skal brukes.

Minner om at kommunen må varsles om avlingssvikt så fort en gårdbruker skjønner at det kan bli nødvendig å søke om erstatning. Dette kommer i tillegg til at søknaden må sendes inn før fristen!

Grunnen er at kommunen skal kunne kontrollere skadene i vekstsesongen.

Her kan du lese mer:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Erstatningsordninger-i-landbruket/Avlingssvikt---dokumentasjon-av-skaden---meldeplikt/