Ta vare på resursene

Etter en utfordrende vinter, vår og sommer, med overvintringsskader i deler av Nord-Norge og tørke i resten av landet, står vi nå ovenfor en svært utfordrende grovforsituasjon i store områder av landet. I denne situasjonen er det svært viktig at nord-norske bønder med normalavling er med på å ta ansvar, ved å høste og ta vare på alt tilgjengelig grovfor. Å dyrke grovfor vil alltid være befengt med risiko, men nå er det viktig at vi er villige til å ta denne risikoen, for å være med å forsyne de utsatte områdene med sårt tiltrengt grovfor. Tiden er knapp, men ennå er det tid til å gjødsle på etter førsteslåtten, for å produsere noe ekstra.

Som tillitsvalgte gjennom mange år har vi vært opptatt av å få fram budskapet om hvor viktig det er med landbruk over hele landet. Det er i en situasjon som denne at vi virkelig kan være med på å understreke viktigheten av dette.

Det er viktig at norsk landbruk strekker seg langt for å være selvforsynt med nødvendig grovfor. En importsituasjon er ikke gunstig, med hensyn til smitterisiko. Det må være et felles ansvar å redusere denne risikoen mest mulig.

Salg av grovfor betyr penger inn til nord-norsk landbruk. Produserer vi mere grovfor er vi solidariske med de som trenger for, og det er ingen skam å tjene noen kroner på å være solidarisk.

Vår oppfordring til de nord-norske bøndene som har mulighet til det blir: Gjør en innsats sånn at godt nord-norsk grovfor kommer til nytte der det er formangel.

 

Anders Johansen, konsernstyremedlem Tine SA

John-Erik. S Johansen, styremedlem Norges Bondelag

Merethe Sund, konsernstyremedlem Nortura SA

Elisabeth Holand, konsernstyremedlem Fk Agri Sa