Sortland og Øksnes Bondelag hadde Årsmøte på Sortland Mat & Vinhus 1.nov. De 24 fremmøte vedtok følgende uttalelse: «Overproduksjonen i Norge på sau og lam de tre siste årene har ikke oppstått på bakgrunn av produksjoen i Nord-Norge. Slakteriet i Målselv har en nedgang i tilførselen av sau- og lammeslakt, og trenger den tilførselen som er i dag. Dette tilsier at en fjerning av generasjonstilskudd til bruk med sau er helt feil i Nord-Norge.

Sortland og Øksnes Bondelag mener at protokollen fra årets jordbruksforhandlinger er tolket feil av Innovasjon Norge.

Derfor ønsker vi på det sterkeste at Nordland Bondelag jobber hardt for at Innovasjon Norge endrer praksis i behandling av generasjonstilskudd til sauebruk.»