Skulle det skje at du har akutt behov for assistanse i denne perioden kan du ta kontakt med Org. sjef Geir Jostein Sandmo på mobil: 95 77 20 23. Eller e-post: geir.jostein.sandmo@bondelaget.no