John-Erik Skjellnes Johansen (39) ble for første gang valgt inn i Bondelagets styre i 2016 og går nå inn i sitt tredje år. Til daglig er han melkebonde og ordfører på Dønna.

-          Interessen og engasjementet for norsk landbruk er større enn på lenge. Jeg vil takke årsmøtet for tilliten og ser fram til å jobbe med å bedre bondens rammevilkår og bygge Norges Bondelag til en enda sterkere organisasjon i året som kommer, sier Skjellnes Johansen.

Merethe Sund (43) ble valgt som Norturas representant i styret til Norges Bondelag. Sund driver med melk og svin på Sømna, og har siden 2017 vært styrerepresentant i Nortura.

-          Jeg er takknemlig for tilliten. Vi i norsk landbruk har mye å være stolte av, men ingenting å ta for gitt. Jeg ser fram til å fortsatt stå på for ei levende landbruksnæring over hele landet, sier Sund.

På årsmøtet ble også Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder. Bjørn Gimming og Frøydis Haugen ble gjenvalgt som hhv. 1. og 2. nestleder i Norges Bondelag. Sammen utgjør leder og nestlederne Bondelagets forhandlingsutvalg i jordbruksoppgjøret

For mer informasjon, kontakt:

John-Erik Skjellnes Johansen, styremedlem i Norges Bondelag: 976 51 888
Elisabeth Sæther, kommunikasjonsrådgiver i Norges Bondelag: 975 27 954