Nyheter

HUSK FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 1. SEPTEMBER.

Er du en av dem som tenker søke om utsettelse for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding eller nedfelling, husk fristen 1. september.

Ta vare på resursene

Oppfordring til bønder fra sentrale tillitsvalgte i Nordland.

Våre samarbeidspartnere