Nyheter

Unge Bønder kurs i Nordland

*

Nordland Bondelag inviterer til kurs for unge bønder på Scandic Bodø 29-31 januar 2016.

Juleferie Nordland Bondelag

*

Administrasjonen i Nordland Bondelag tar juleferie og stenger kontoret fra den 23.12.2015. Vi starter opp igjen 4. januar 2016.

Hvordan kan vi skape gode mat- og reiselivsopplevelser på gårder i Nordland?

*

Prosjektene Grønt reiseliv og Matopplevelser Nordland ønsker velkommen til avslutningskonferanse 16.-17. mars 2016 på Hotel Scandic Bodø. Meld deg på innen 14. januar.

Program til ledermøtet i Nordland Bondelag

*

Onsdag 18. - torsdag 19. november 2015 avholder Nordland Bondelag sitt ledermøte i Bodø på Scandic Bodø Hotel.

Stor suksess med Åpen Gård på Fauske

*

Fauske og Sørfold Bondelag har arrangert åpen gård med stor suksess og mange besøkende

Endelig, Nye virkemidler tillates utprøvd til lisensfelling av jerv for jegere i prosjekt ”Bedre jervejakt i Nordland”

*

Etter 3 år med jerveprosjektet i Nordland får vi endelig mulighet til å prøve ut nye virkemidler

Frist for søknad om miljøtilskudd til jordbruksforetak er utsatt til 31. august 2015

*

Selv om fristen for å søke miljøtilskudd er utsatt, er fristen for å søke produksjonstilskudd fortsatt 20. august.

Sommerdagan på Sømna 2015

*

19. - 26. juli gikk Sommerdagan på Sømna av stabelen.

Sommerstengt

*

Administrasjonen i Nordland Bondelag har sommerferie fra 13. juli.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket

HMS kick off

Universitetet i Nordland i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter inviterer til studiet

Åpen Gård 2015 i Nordland

*

Åpen Gård arrangeres av lokale Bondelag, med en eller flere bønder som vertskap. I løpet av høsten blir det rekordmange Åpen Gård-arrangement rundt om i det ganske land.

Bondedag på Halsgården

*

Søndag 7.juni hadde Saltdal Bondelag en Bondedag på Halsgården til Tove og Per Gunnar Karlsen.

Nordland Bondelag på Bondetinget

*

Årets Bondeting engasjerer mange – årets jordbruksforhandlinger, jordvern, valg, økt matproduksjon, endringer i lammetilskudd og rovvilt vil bli debattert. Landbruksministeren deltar også.

Seminar - Forvaltning av rådyr

*

Salten Viltforvaltningsråd ønsker i samarbeid med NJFF – Nordland å invitere til et endags -seminar med fokus på rådyrforvaltning.

JAKTLEDERKURS

*

Prosjekt Utmark ønsker i samarbeid med kommunene i Salten samt NJFF-Nordland å invitere til jaktlederkurs i Saltdal kommune fredag 19. – lørdag 20. juni. Målgruppen er jaktledere fra alle kommuner i Salten.

Jerveprosjektet i Nordland sesongen 2014/15 samt året som kommer

*

Lisensjakta på jerv 2014/15 ble avsluttet 15. februar i år. Resultatet i Nordland ble 10 felte jerv. Det er jaktet flere tusen timer i løpet av sesongen som har gått. Med de foreslåtte lov- og forskriftsendringene som nå er under behandling i Departementet kan det nå hende at det blir litt enklere å være jervejeger i årene som kommer.

Utmarksseminar og årsmøte på Fauske hotell fredag 6. – lørdag 7. mars

*

Årsmøte og seminar ble avholdt på Fauske hotell fredag 6. – lørdag 7. mars. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

INVITASJON TIL JAKT, FISKE & UTMARKSSEMINAR

*

Nordland Utmarkslag SA inviterer til jakt, fiske og utmarksseminar på Fauske hotell. Samlingen starter fredag 6. mars kl. 11:30 og avsluttes lørdag 7. mars kl. 14:00.

Våre samarbeidspartnere