Alle jordbruksforetak som kan motta produksjonstilskudd i jordbruket, og som fyller vilkårene for miljøtilskudd, kan søke om miljøtilskudd. Godkjente beitelag kan også søke om miljøtilskudd til drift av laget.

Søknader leveres elektronisk via Altinn.

Her kan du lese hele artikkelen fra Fylkesmannen i Nordland.