Kurset vil ha som mål å gi studentene kunnskap og kompetanse til å arbeide med systematisk HMS-arbeid som en del av sitt daglige arbeid i landbruket.

Power Point presentasjon av studiet

Brosjyre av studiet

Studiet er nå søkbart på UiN sin nettside:
http://www.uin.no/no/studier/helse-miljo-og-sikkerhet-i-landbruket