Nordland Bondelag er representert på Bondetinget på Lillehammer, her fra venstre Wanja Rakvaag, John Erik Johansen, Bernt Skarstad, Tove Mosti Berg, Robin Sjøgård og Ståle Nordmo.

Det er med stor spenning og forventning at delegasjonen fra Nordland nå møter i årsmøte for Norges Bondelag. Det forventes gode drøftinger omkring siste års arbeid – særlig med fokus på jordbruksforhandlingene og de stadige utfordringer som den nye regjeringen gir vår viktige næring. Endringer i konsesjonslov, svakere jordvern og reduksjoner av tollvern er noe av det som har vært oppe til debatt. Årsmøtet skal også se fremover og gi føringer for organisasjonens prioriteringer i kommende år.

Styremedlem  i Nordland Bondelag Tove Mosti Berg holder innlegg der hun tar opp temaet Landbruksskolene.

Fylkesleder stilte klare spørsmål til landbruksministeren på dagens Bondeting, deriblant hva ministeren ville gjøre for å stimulere det arktiske landbruket og for å gjøre landbruket sentral i ”det grønne skiftet”.

Følg med fra årsmøtet på www.bondelaget.no