Her ønsker vi å sette fokus på forvaltning av rådyr, rettighetshavers og grunneiers rolle, bestandsplaner, målrettet avskyting samt kartlegging av potensielt jaktbare bestander. I målgruppen nevnes spesielt rettighetshavere/grunneierer, representanter for valdstyrer/bestandsplanområder samt kommunale viltforvaltere. Jegere og andre som har interesse av en større forståelse innen forvaltning av rådyr er selvsagt velkommen! 

Seminaret finner sted i Bodø (Hotell Scandic Havet) mandag. 22. juni fra klokken 10:15 - 16:00.  Foredragsholdere vil være Vidar Holthe (Utmarksrådgiver i Norges Skogeierforbund) samt personer som jobber med kartlegging av rådyrbestanden i Steigen kommune.

Seminaret koster kr. 300,- pr. deltaker og påmeldingsfrist er onsdag 10. juni.

For påmelding:
Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen
e-post: vidar.bentsen@bondelaget.no
Telfon:47653192/95920656

Invitasjon og program