På seminaret vil vi ta opp temaer som strekker seg fra beiteskader på skog/elgbeitetakst –Hva skjer når elgbestanden blir for stor, et skrekkeksempel fra Målselv – Ny viltlov/nytt regelverk – Status anadrom laksefisk i Nordland – Grunneiers myndighet ved brudd på regelverk/straffereaksjoner – risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt/blydebatten – linjetaksering av småvilt i Nordland samt informasjon fra jordskifte, drifting av grunneierlag.

Det vil bli mulig å få bedømt elggevir under seminaret både fredags kveld og hele lørdag. Dette vil foregå på et møterom på hotellet, så gevirene må være rene og luktfrie! Dersom geviret tildeles medalje koster bedømmingen kr. 300,-. Dersom det ikke oppnås medalje er bedømmingen gratis! 

For medlemmer Nordland Utmarkslag:

Kursavgiften er satt til kr. 1 200,- per person for de som er medlemmer av Nordland Utmarkslag. Denne inkluderer full pensjon på hotellet og overnatting i enkeltrom. Middag fredag og dagpakke lørdag er her inkludert. For ikke-boende deltakere er prisen for dagpakke u/middag kr. 425,-. Dagpakke inkl./middag kr. 650,-.

For de som ankommer torsdag 13. mars vil overnatting fra torsdag til fredag koste kr. 900,- per person (frokost inkl.) i tilegg til kursavgift. Kursavgift betales direkte til hotellet.

For ikke-medlemmer Nordland Utmarkslag:

Kursavgiften for de som ikke er medlemmer av Nordland Utmarkslag er satt til kr. 2500,-. Denne inkluderer full pensjon på hotellet og overnatting i enkeltrom. Dagpakke u/middag kr. 650,- pr. dag. Dagpakke inkl./middag fredag kr. 1000,-.

Nordland Utmarkslag ønsker alle hjertelig velkommen.

Påmeldingsfristen er fredag 2. mars 2015.

Benytt gjerne vedlagte påmeldingsskjema og send det til Nordland Utmarkslag, pb. 383, 8001 Bodø eller pr. e-post til nordland.utmarkslag@bondelaget.no.

PROGRAM

Spørsmål kan rettes til

Vidar Bentsen,
tlf. 47 65 31 92, e-post: nordland.utmarkslag@bondelaget.no.

Med vennlig hilsen
Vidar Bentsen
Sekretær, Nordland Utmarkslag