I år var hovedfokus på grunneierlagene og drift/organisering/registrering av disse. Grunneiers myndighet ved brudd på offentlige/privatrettslige regler og regler rundt lokalt oppnevnt oppsynspersonell hadde en viktig rolle under årets seminar. Forvaltning og status for våre bestander av anadrom laksefisk samt endringer i diverse forskrifter med tanke på elgforvaltning og bruk av ettersøkshund, samt debatten rundt risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt ble også gjennomgått.

Oversikt over alle foredrag (kan lastes ned som pdf):

Elgbeitetakst og beiteskader på skog

Blydebatten - Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt

Nytt regelverk, viltlov og elghunden i fremtiden

Anadrom laksefisk i Nordland – status

Grunneiers myndighet ved brudd på regelverk - straffereaksjoner

 

Grunneierlaget og organisasjonsformer – drift og praksis.  

Grunneierlaget og utbytte – moms, og pengeflyt.  

 

Se kort sammendrag over alle tema under.

Sammendrag

Det var totalt 43 deltakere under årets seminar og styret er godt fornøyd med tilbakemeldingene vedrørende valg av tema.