Nyheter

Endelig, Nye virkemidler tillates utprøvd til lisensfelling av jerv for jegere i prosjekt ”Bedre jervejakt i Nordland”

*

Etter 3 år med jerveprosjektet i Nordland får vi endelig mulighet til å prøve ut nye virkemidler

Frist for søknad om miljøtilskudd til jordbruksforetak er utsatt til 31. august 2015

*

Selv om fristen for å søke miljøtilskudd er utsatt, er fristen for å søke produksjonstilskudd fortsatt 20. august.

Sommerdagan på Sømna 2015

*

19. - 26. juli gikk Sommerdagan på Sømna av stabelen.

Våre samarbeidspartnere